ZHKHK Homepage

  • POMÁHÁME ČLOVĚKU

    Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje je zastřešující mateřská akciová společnost založená Královéhradeckým krajem za účelem kontroly a vykonávání akcionářských práv v krajských zdravotnických zařízeních. Holding je 100% akcionářem ve všech krajských nemocnicích.

Tiskové zprávy

Aktuality

Děkujeme vám všem, kteří jste dnes dorazili na náměstí TGM na naši akci Kroky pomáhají!
Kroky pomáhají, aneb den s onkologií – tak jsme nazvali akci, která si klade za cíl podpořit vážně nemocné pacienty i informovat o prevenci...
Od 22. 9. 2022 jsou opět povoleny návštěvy na celém oddělení následné péče.
Rychlý technologický vývoj ve zdravotnictví přináší do nemocnic nové možnosti, které lékařům umožňují stále přesněji a komfortněji...
Díky velmi přesnému zobrazení snímaných oblastí lidského těla, zejména měkkých tkání, centrálního nervového systému i pohybového aparátu...
Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci onemocnění COVID –19 jsou nařízením ředitele nemocnice od 27. 7. 2022 návštěvy povinny...
Informujeme Vás, že došlo k přestěhování odběrového místa pro testování COVID-19 (viz. mapa). Nově se nachází mezi budovou K a budovou RHB...
Na interním oddělení v horním areálu naší nemocnice nově otevíráme ambulanci ergometrie. Našim pacientům nabízíme možnost objednat se na UZ...
Od 1. července bude možné parkovat v dolním areálu Náchodské nemocnice v novém parkovacím domě s celkovou kapacitou 162 parkovacích mís­t...
Na přelomu loňského roku se rychnovská nemocnice pustila do ambiciózního plánu: vybudovat nové, samostatné radiodiagnostiké oddělení, od...

Evropské projekty

Předmětem projektu je obnova a doplnění zdravotnických přístrojů a vybavení souvisejícího s urgentním příjmem pacientů a bezprostředně...
Předmětem projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. – II. část“ je modernizace přístrojového vybavení v ...
Předmětem projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. – I. část“ je modernizace přístrojového vybavení v ...
Popis projektu: V rámci projektu Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje dojde k pořízení a implementaci jednotného...
JIP Iktového centra neurologického oddělení náchodské nemocnice rozšířila svoji kapacitu lůžek pro pacienty postižené akutní mozkovou...

Jediný akcionář společnosti

Královéhradecký kraj