Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Oblastní nemocnice Jičín je rozložena do dvou areálů – v Jičíně a Novém Bydžově. Má celkem 508 lůžek, z toho 362 akutních a 146 lůžek následných.

Areál nemocnice v Jičíně je umístěn severovýchodně od centra města, je koncipován jako volný, pavilónový s bohatou zelení v nemocničním par­ku.

Rovněž areál nemocnice v Novém Bydžově je umístěn nedaleko centra města v rozsáhlém parku.

Oblastní nemocnice Jičín a.s. poskytuje akutní péči pro celý okres Jičín, Novobydžovsko a v některých oborech i pro sousední okresy Libereckého a Středočeského kra­je.

Kromě základních oddělení, tj. interního včetně JIP a dialyzačního střediska, chirurgického, dětského a gynekologicko-porodnického, je součástí ON Jičín a.s. oddělení anesteziologicko-resuscitační, radioterapeutické, neurologické, oddělení ušní, nosní, krční, psychiatrické, rehabilitační a léčebna dlouhodobě nemocných. Nedílnou součástí jsou oddělení komplementů – radiodiagnostické s počítačovou tomografií, oddělení nukleární medicíny, mikrobiologie, oddělení klinické biochemie, transfusní a hematologické oddělení, dopravní zdravotnická služba, lékárna. Nemocnice se postupně modernizuje. Od roku 1999 prošla zásadní přestavbou nemocnice v Jičíně, takže téměř všechna oddělení poskytují péči v nových objektech. Vybudované prostory splňují požadavky kladené na nemocnici 21. století. Pro pacienty jsou zde připraveny většinou dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, k dispozici jsou i nadstandardní jednolůžkové pokoje vybavené ledničkou, televizí a rádiem.

Nemocnice v Novém Bydžově prochází také postupnou rekonstrukcí a nabízí moderní pokoje s vlastním příslušenstvím. Základem lůžkové péče areálu v Novém Bydžově je interní oddělení s patřičnou oporou v solidním zázemí komplementu a vybudovanou sítí odborných poraden. S akutními lůžky úzce spolupracuje rehabilitační oddělení, na poskytovanou akutní péči v celé nemocnici navazuje v Novém Bydžově následná a dlouhodobá péče.

Nemocnice neustále obnovuje a zlepšuje přístrojové vybavení, což vede ke zkvalitnění léčebné péče. Je dostatečně vybavena kvalifikovanými lékaři a nelékařským zdravotním personálem, většina oddělení je akreditována MZ pro získávání specializované způsobilosti lékařů.

Motto nemocnice je kvalita a lidskost, respektujeme lidskou důstojnost, snažíme se o individuální přístup ke  každému pacientovi tak, aby pacient necítil obavy z pobytu v nemocnici, ale aby  cítil vstřícnost, bezpečí a zájem o jeho zdraví.

Základní údaje o Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Předmět podnikání

  • Hostinská činnost
  • Poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • Masérské, rekondiční a regenerační služby
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenské­ho zákona
Základní kapitál: 12 000 000,– Kč
Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Založení společnosti: 4.12.2003
Zahájení činnosti: 1.1.2004
Akcionář: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s., vlastní 100 % akcií

Adresa

Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Bolzanova 512
506 43 Jičín

Kontaktní informace

Tel.: +420 493 582 111 (spojovatelka)
Fax: +420 493 523 514
E-mail: nemjc@nemjc.cz
Web: www.nemjc.cz
IČ: 26001551
DIČ: CZ699004900
Běžný účet: 78–8520790217/0100
Účet lékárna: 35–0337650287/0100
Účet dary: 35–0337660207/0100
Účet depozita: 35–0337670237/0100
Datová schránka: ah5ff8m

Statutární ředitel

Správní rada

Členové
správní rady
Ing. Miroslav Procházka Ph. D.
Ing. Petr Raab
MUDr. Jiří Řezníček
Ing. Marian Tomášik, MBA
Ing. Ivana Urešová, MBA
Ing. Miroslav Vávra, CSc.

Sekretariát