Nejen předstátnicové praxe v Oblastní nemocnici Trutnov

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Praxe v Oblastní nemocnici Trutnov – cenná příležitost k ujasnění oboru, kterému se chcete v budoucnu věnovat

V trutnovské nemocnici máte jako student oboru všeobecné lékařství možnost absolvovat praxe ve čtyřech státnicových oborech, kdy v jednotlivých termínech můžeme na příslušná oddělení přijmout současně následující počty studentů:

vnitřní lékařství: 4 studenti

gynekologie a porodnictví: 4 studenti

chirurgie: 6 studentů

pediatrie: 4 studenti

Můžete se spolehnout na vlídný přístup při domlouvání praxe. Zájmu studentů o praxe u nás si vážíme a snažíme se, aby se na každý den praxe těšili. Naši lékaři také kdysi začínali a vědí, jak moc byl pro ně důležitý zájem a chuť starších lékařů skutečně předat potřebné dovednosti, vysvětlit, jak v praxi využít studiem získané informace. Budou se k Vám chovat tak, jak si to tehdy přáli zažívat oni.

U nás budete skutečně zapojeni do chodu pracovišť a zkušenější lékař si na Vás v rámci možností oddělení ochotně najde čas. Budete se cítit vítaní, potřební a užiteční. Přiblížíte se definitivnímu rozhodnutí o oboru, v němž se po fakultě začnete připravovat k atestaci. Pokud projevíte zájem, nabízíme Vám možnost individuálně „ochutnat“ činnost oddělení i v nestátnicových oborech – oční, ORL, plicní, kožní, neurologie, rehabilitace, RDG, onkologie …

Během interní praxe Vám v případě zájmu umožníme i nahlédnutí na oddělení neurologie či do hematologické ambulance – můžete si tak rozšířit přehled o případných přesazích vnitřního lékařství do jiných oborů, což u zkoušky jistě oceníte. Rádi Vám během praxe umožníme i „exkurzi“ na našem radiodiagnostickém oddělení – dozvíte se, co může např. internista či chirurg reálně očekávat od zobrazovacích me­tod.

Kromě rozšiřování odborných znalostí a dovedností a lidského přístupu se během praxe u nás můžete těšit také na chutné obědy v naší přívětivé jídelně za zaměstnaneckou cenu 27 – 32 Kč, kdy si každý den vyberete ze čtyř až pěti jídel. Jsme připraveni Vám umožnit praxi i v případě, že jste z větší dálky – po domluvě Vám rádi poskytneme ubytování za studentských 100 Kč za den.

Reference z praxí v naší nemocnici:

„Předstátnicová praxe na trutnovském interním oddělení mne nadchla. Cítil jsem se platný, nikdy jsem necítil, že někoho obtěžuje mi něco ukázat, či vysvětlit. Výborný kolektiv, špičková práce lékařů i sester. Kdybych už dávno neměl jasno o tom, že mojí cestou bude pediatrie, nastoupil bych po fakultě právě na trutnovskou internu.“

Podzim 2021, student 6. ročníku 3. LF UK v Praze

„Děkuji za možnost vykonávat praxi na dětském oddělení trutnovské nemocnice. Od začátku jsem se zde cítila velmi dobře. Přátelskou atmosféru jsem vnímala napříč celou nemocnicí, a kdykoliv jsem potřebovala něco vysvětlit, ochotně se mi někdo ze starších lékařů věnoval. To mě velmi motivovalo, děkuji!“

Jaro 2021, studentka 6. ročníku LF UK v Hradci Králové

Další informace pro zájemce o praxi, stipendium či práci v trutnovské nemocnici (i pro studenty či absolventy nelékařských zdravotnických o­borů:

https://www.nemtru.cz/studenti-praxe https://www.nemtru.cz/stipendia https://www.nemtru.cz/…e-k-trutnovu

Na koho se obrátit?

Vše potřebné k Vaší praxi Vám pomůže zařídit

Ing. Veronika Svobodová
tel. 499 866 339, 722 183 645
e-mail svobodova.veronika@trutnov.cz