Praxe a stipendia v Oblastní nemocnici Náchod

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. nabízí možnost stipendií pro studenty všeobecného lékařství od 4. ročníku studia. Stipendium je stanoveno částkou 10 000,– Kč měsíčně až do maximální celkové výše 200 000,– Kč. Student může požádat o zařazení do Stipendijního programu, pokud:

  • má trvalé bydliště v České nebo Slovenské republice
  • úspěšně ukončil nejméně 3. ročník magisterského programu všeobecné lékařství
  • Stipendista, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání lékař je povinen splnit si svůj závazek pracovat v ON Náchod a.s. na dané pozici alespoň 48 měsíců. Žádost o poskytnutí stipendia včetně příloh jsou nyní přijímány PRŮBĚŽNĚ v obálce s viditelným označením „Stipendium“ na adresu: Oblastní nemocnice Náchod a.s, Odbor vzdělávání, Purkyňova 446, 547 01 Náchod.

Bližší informace na https://www.nemocnicenachod.cz/…douci-lekare nebo přímý kontakt Ing. Tereza Bejrová – tel. 607 643 990, bejrova.tereza@nemocnicenachod.cz

Hledáte během studia praxi ve zdravotnictví?

Přijďte na stáž do Oblastní nemocnice Náchod, která zahrnuje nemocnici v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Broumově. Místo výkonu praxe si můžete zvolit sami. Spolupráce se zkušenými lékaři napříč odděleními rozšíří Vaše vědomosti a pomůže určit směr Vaší specializace. https://www.karieravnemocnici.cz/cs/studenti

Co Vám nabízíme:

nástup možný kdykoliv individuální konzultace a osobní přístup pomoc se zajištěním ubytování akreditovaná pracoviště přednostní právo na budoucí zaměstnání Chcete k nám na praxi? Stačí pár jednoduchých kroků … Pošlete nám žádost o praxi s těmito údaji:

  • datum výkonu praxe
  • oddělení
  • kontakt

Máme uzavřené rámcové smlouvy s vysokými školami. V případě, že studujete na některé z následujících škol, můžete nechat zbytek agendy na nás:

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

  1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
  2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
  3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně – (studijní program Zdravotnický záchranář)

Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (studijní program Ergoterapie)

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (studijní program Fyzioterapie)

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

Masarykova univerzita Brno – lékařská fakulta – praxe v měsících VII. – IX.

Vaše škola není na seznamu? Nevadí!

Pokud Vaše univerzita mezi zmíněnými školami není, je postup následující – na studijním oddělení si vyzvedněte smlouvu o zabezpečení odborné praxe. Vyplněnou a podepsanou ji ve 2 výtiscích zašlete (na adresu Oblastní nemocnice Náchod a.s., útvar personálního řízení a mezd, Purkyňova 446, 547 01 Náchod) nebo osobně přineste do kanceláře Útvaru personálního řízení a mezd Oblastní nemocnice Náchod.

Budeme od Vás potřebovat vyplnit také osobní dotazník.

Ještě poslední, ale důležitá věc:

Abyste se mohli pohybovat po oddělení, evidovat svou docházku a objednávat si obědy, dostanete od nás identifikační kartu. Ta by nebyla úplná bez Vaší pasové fotografie. Pokud ji nemáte, nezoufejte – vyfotíme Vás my. Před samotným nástupem na Vás budeme čekat na Útvaru personálního řízení a mezd, kde Vám kartu předáme.