Ochrana osobních údajů (GDPR)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volném pohybu (General Data Protection Regulation, GDPR) působí ve Zdravotnickém holdingu Královéhradeckého kraje a.s., od května 2018 pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer). Je to kontaktní osoba pro dozorové orgány ČR a EU a kontaktní osoba pro subjekty údajů – pacienty a zaměstnance nemocnice v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

KONTAKT:
Ing. Jiří Bárta
e-mail: barta@zhkhk.cz

tel: +420 727 837 267

Činnosti a odpovědnost pověřence pro ochranu osobních údajů:

  • Zpracování a udržování dokumentace v souladu s uvedeným Nařízením (GDPR) a souvisejících právních předpisů ČR;
  • koordinace ochrany osobních údajů ve Zdravotnickém holdingu Královéhradeckého kraje a.s.;
  • zpracování analýzy rizik průběžné řízení rizik v oblasti ochrany osobních údajů;
  • provádění pravidelných auditů v oblasti ochrany osobních údajů;
  • a další úkoly a kroky v souladu s požadavky Nařízení a souvisejících právních předpisů.