Zdraví 2030

Mezinárodní srovnání se zeměmi EU na základě European Core Health Indicators (ECHI) Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030: analytická studie – září 2019

Rozsáhlá analytická studie Zdraví 2030 mapuje situaci v jednotlivých zemích EU z hlediska zdraví a nemocnosti obyvatel, porodnosti, příčin úmrtí, výskytu nejčastějších smrtelných chorob a struktury poskytovatelů zdravotní péče. Po rozkliknutí jednotlivých dokumentů máte možnost zjistit, jak si v porovnání s ostatními evropskými zeměmi stojí nejen Česká republika, ale také náš Královéhradec­ký kraj.

ECHI (European Core Health Indicators) je zkratka pro Evropské základní zdravotní ukazatele, které sestavuje Evropská komise a jsou výsledkem dlouhodobé spolupráce zemí EU a Evropské komise. Vývoj indikátorů probíhá již od 90. let 20. století, kdy byla v roce 1994 zveřejněna zpráva o chystaném monitorování zdraví obsahující návrh budoucích ukazatelů. V roce 1997 EK vytvořila plán organizace sledování zdravotní situace, na niž navázaly tři ECHI projekty od roku 1998–2001, 2002–2004 a 2005–2008, které měly za úkol sestavit seznam indikátorů zdravotní péče. Cílem bylo standardizované porovnání zdravotních dat celé Evropy.