Jičínská nemocnice otevřela ambulanci pro léčbu inkontinence. Na vybavení přispěla firma Sklopísek Střeleč, a.s.

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

V prostorách pavilonu operačních oborů Oblastní nemocnice Jičín vznikla nová urogynekologická ambulance. Jejím cílem je zejména účinná pomoc pacientkám s únikem moči. „Žen, které mají potíže s inkontinencí je poměrně dost. Jejich potíže přicházejí s věkem, po spontánních porodech, při těžké fyzické námaze, chronickém kašli nebo při nadváze. Mnoho z nich neví, že existuje účinné řešení,“ vysvětluje primář gynekologicko-porodnického oddělení jičínské nemocnice MUDr. Lubomír Voltr.

Nově otevřená ambulance pomůže problém s únikem moči diagnostikovat a nabídnout takový způsob řešení, který je pro pacientku nejvhodnější. „Inkontinenci rozdělujeme do tří základních typů. Tzv. stresová inkontinence je způsobena změnami anatomických poměrů a řeší se operačně. Nejelegantnější operační řešení je implantace pásky, která se zavádí pochvou a má za úkol vrátit močovou trubici do původních poměrů. Pro tzv. urgentní inkontinenci je určena medikamentózní léčba. Třetím typem inkontinence je tzv. smíšený typ, kdy jsou zastoupeny obě poruchy. U mírné stresové inkontinence je pro začátek vhodná i fyzioterapie a posilování pánevního dna pod dohledem specializované fyzioterapeutky. Tato metoda může mít velmi příznivý efekt zvláště u žen, které preferují více konzervativnější postup před operační léčbou,“ vysvětluje lékařka z urogynekologické ambulance MUDr. Hana Doležalová.

Operační léčba stresové inkontinence, kdy pacientka pociťuje únik moči při kašli, popoběhnutí, fyzické námaze, smíchu apod. probíhá na gynekologicko-porodnickém oddělení jičínské nemocnice již od loňského roku. Efekt je po operaci okamžitý a pacientkám přináší velkou úlevu.

Nová urogynekologická ambulance je vybavena přístroji, které pomůžou s přesnou diagnostikou. Mezi novým vybavením je také gynekologické křeslo, které nemocnice pořídila z finančního příspěvku 100 000 Kč od svého dlouhodobého sponzora, firmy Sklopísek Střeleč, a.s.

„Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je pro nás naprostou prioritou, což je hlavním, nikoli však jediným důvodem sponzorství jičínské nemocnice, se kterou firma spolupracuje již od vypuknutí pandemie Covidu. Zdraví všech našich spoluobčanů je pro nás velmi důležité a pomoc zdravotnickým zařízením by měla být samozřejmostí pro každého,“ říká ředitel firmy Sklopísek Střeleč, a.s.Ing. Petr Hübner.

Pro vyšetření v urogynekologické ambulanci Oblastní nemocnice Jičín není potřeba se předem objednávat. Pacientky mohou přijít vždy v pátek mezi 8 a 12 hodinou. Ambulance je umístěná v Pavilonu operačních oborů a po příchodu je potřeba se nahlásit na recepci.