Zdravotní sestry z Ukrajiny posilují týmy našich nemocnic

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Nedostatek zdravotnického personálu – problém, který rezonuje napříč Českou republikou už několik let. Proto se management Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje rozhodl vytvořit dlouhodobý program pro příchod a přípravu nových pracovníků ze zahraničí. K rozhodnutí pomohly i pozitivní zkušenosti s nástupem ukrajinských lékařů v minulých letech. Program je realizován díky podpoře Královéhradeckého kraje, který v roce 2019 poskytl dotaci ve výši 600.000 Kč a v roce 2020 téměř 400.000 Kč.

Nábor zdravotních sester z Ukrajiny, který má na starosti personalista Victor Dragalin má pozitivní výsledky. Do nemocnic Královéhradeckého kraje nastoupily na jaře roku 2019 čtyři zahraniční sestry, v průběhu léta pak dalších 12 nových zaměstnanců. Nejvíce nových sester začalo pracovat v trutnovské nemocnici, další pak v Rychnově nad Kněžnou a Náchodě. Do loňského podzimního jazykového kurzu roku, který organizoval Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, nastoupilo v polovině září dalších 14 přihlášených účastníků, někteří z nich posílili týmy našich oddělení ještě do konce roku.

„Proces získání pracovního víza a zařazení sestry do provozu nemocnice trvá standardně šest měsíců ode dne podání žádosti na nostrifikaci. Bohužel není v našich silách tento úřední postup uspíšit.“ Vysvětlil Bc. Victor Dragalin.

Zdravotnický holding zajišťuje všem frekventantům desetitýdenní intenzivní jazykový kurz, který zdravotní sestry absolvují v průběhu vyřizování dokladů na Střední zdravotnické škole v Trutnově. Sestry z Ukrajiny, které se v kurzu připravují na velkou životní změnu, absolvují denně pět hodin výuky českého jazyka. Odborní lektoři jim také přibližují systém práce v našich nemocnicích, který se v mnohém liší od praxe, na kterou byly dosud zvyklé.

Kurz je poskytován zároveň se stravou a ubytováním. Victor Dragalin působí také jako prostředník mezi ukrajinskými uchazeči a českými úřady a zajišťuje vyřízení potřebných dokumentů. S novými sestrami pak zůstává v kontaktu i po jejich nástupu do zaměstnání a pomáhá jim řešit každodenní starosti, které pobyt v nové zemi přináší. Spokojenost s jejich prací na jednotlivých odděleních i potřeby ukrajinských sester, které nově posílily týmy našich nemocnic, pomáhají mapovat dotazníky, které bude Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje následně vyhodnocovat.

Nové sestry se po nástupu do pracovního procesu dále musí připravit na povinnou aprobační zkoušku, kterou musí do jednoho roku složit na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

V roce 2019 vypsal Zdravotnický holding celkem tři kurzy pro nábor nových pracovníků. Během roku nastoupilo v rámci programu Ukrajina celkem 20 zdravotnických pracovnic a pracovníků. V systému přípravy nových zaměstnanců, který se i prostřednictvím dotazníkových šetření snaží stále zdokonalovat, bude holding pokračovat i následujících letech. Přípravu zahraničních sester se také chystá nabídnout dalším zdravotnickým zařízením v České republice. V roce 2020 byl projekt podpořen Královéhradeckým krajem částkou téměř 400 tis. Kč, avšak od jara 2020 musel být projekt z důvodu epidemické situace a s tím souvisejících komplikací pozastaven.“

Autor: Lucie Chytilová