Náchodská nemocnice postupně zavádí nový systém péče o akutní pacienty

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Emergency, tedy oddělení urgentního příjmu v náchodské nemocnici není sice ještě stavebně vybudováno, zdravotníci však již začínají pracovat v režimu odpovídajícímu principům, na kterých takové oddělení funguje. Jedním z nich je i třídění akutních pacientů podle závažnosti jejich zdravotního stavu.

„Emergency severity index, který v náchodské nemocnici používáme, není nic složitého. Je to nástroj vytvořený výhradně pro oddělení urgentního příjmu – neboli Emergency. V podstatě se jedná o matematický algoritmus toho, jak uvažuje zkušená zdravotní sestra. Pacient je dle tohoto systému rozdělován do pěti kategorií podle závažnosti stavu. Pacienti v ohrožení života, tedy nejvyšší prioritou, jsou pak vyšetřeni logicky dříve než ti, kteří přicházejí s méně závažnými, nebo neakutními obtížemi – například pro předpis receptu na lék apod.,“ říká primář urgentního příjmu David Tuček.

Zavedení nového systému péče si vyžádalo organizační úpravy. Největší z nich spočívala v přestěhování akutní interní ambulance z horního areálu do dolního, konkrétně do prostor prvního nadzemního podlaží pavilonu D. Tady se tak na jedné chodbě sešly akutní ambulance chirurgie, traumatologie a interny, kam jsou pacienti směřováni z recepce, která jim předchází. Je zde také pracoviště rentgenu a ultrazvuku. Na nově vytvořené pracoviště urgentního příjmu bezprostředně navazuje urologické, neurologické a ORL oddělení.

Na Emergency dovedou pacienty směrové tabule v areálu nemocnice i červené puntíky na chodníku. Naopak modře je vyznačena cesta pro pacienty přicházející na plánované zákroky a vyšetření do pavilonů A a B. Tito lidé svůj příchod do nemocnice hlásí na recepci v přízemí pavilonu K, odkud jsou personálem nasměrováni do konkrétních ambulancí.

Další novinkou a nedílnou součástí oddělení urgentního příjmu je místnost s expektačními lůžky v pavilonu D. Slouží pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje krátkodobý pobyt na lůžku. „Na expektačním lůžku může pacient zůstat po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však 24 hodin.

Nově používáme jednotný typ transportního lůžka na všech ambulancích a úsecích Emergency. Pacienta tedy není potřeba překládat z lůžka na lůžko a od vjezdu až po cestu na vyšetření či hospitalizaci je ležící pacient na jednom jediném lůžku, bez nutnosti překládání a manipulace,“ vysvětluje primář Tuček. Dodává také zajímavou statistiku, podle které přibližně 70 % pacientů, kteří přijdou na pohotovost do nemocnice, je možno po ošetření propustit domů.

„Vybudování urgentního příjmu v pavilonu D je provizorním řešením a důsledkem potřeby uvolnit

přízemí pavilonu A, kde připravujeme ve spolupráci s Královéhradeckým krajem nové prostory právě pro urgentní příjem. Po rekonstrukci budou tyto prostory odpovídat potřebám moderního urgentního příjmu. Odliší například vstup pacientů přivážených zdravotnickou záchrannou službou a pacientů, kteří pro akutní obtíže přichází sami. I dočasné řešení nám však již nebrání v tom, abychom o akutní pacienty pečovali co možná nejefektivnějším způsobem v úzké mezioborové spolupráci, kterou v současných podmínkách zvládneme,“ říká ředitel Oblastní nemocnice Náchod, Jan Mach.

Součástí projektu plánovaného urgentního příjmu v pavilonu A je i úprava venkovního prostoru, mírné rozšíření parkovacích míst, vybudování nové příjezdové komunikace pro sanitky a zřízení centrálního vstupu do nemocnice. V prostorách bývalého oddělení ARO bude nově recepce a centrální evidence pacientů vstupujících do nemocnice, čekárna a navazující prostor pro nízkoprahový příjem.