Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - II. část

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Předmětem projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. – II. část“ je modernizace přístrojového vybavení v Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.

Stávající vybavení oddělení navazující péče bude obnoveno a doplněno o moderní přístrojové vybavení pro včasnou diagnostiku, pro kvalitní a bezpečnou léčbu, pro maximální péči o hospitalizované pacienty a pro moderní a efektivní rehabilitaci. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti péče o pacienty i zkvalitnění poskytované léčby v nemocnici. Výsledkem projektu je tedy nákup nového přístrojového vybavení pro Oblastní nemocnici Trutnov, a. s. v hodnotě 39 042 300 Kč, kdy část těchto finančních prostředků tvoří finanční podpora z EU.