Nemocnice Královéhradeckého kraje v prosinci akutní péči neomezí. Termín některých plánovaných výkonů bude odložen

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Hromadný protest lékařů formou výpovědí z přesčasové práce se nevyhnul ani nemocnicím Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, kde je dobrovolná přesčasová práce, stejně jako v jiných českých nemocnicích, součástí zavedeného způsobu organizování práce lékařů. Z cca 800 lékařů, kteří v krajských nemocnicích pracují, jich podalo výpověď z dohod o přesčasech přibližně 150. Management nemocnic i zdravotnického holdingu s odboráři aktivně jednají, nicméně i vzhledem k celostátnímu rozměru protestu nebyla dosud nalezena shoda. Výsledkem je částečné omezení plánované péče, zejména odložení některých plánovaných operací a ambulantních výkonů od 1. 12. 2023. Provoz lůžek zůstane až na drobné výjimky zachován v plném rozsahu. Akutní péče bude zajištěna. Podrobné informace o provozu v konkrétní nemocnici naleznou pacienti na webových stránkách konkrétní nemocnice.

„Společně s krajským zdravotnickým holdingem jsme v uplynulých týdnech jednali s vedením krajských nemocnic ohledně zajištění zdravotnické péče. V tuto chvíli proto můžu veřejnost ujistit, že akutní péče bude v krajských nemocnicích zajištěna bez omezení. Změny proběhnou pouze u neakutní operativy, jako jsou dlouhodobě plánované zákroky a podobně, které se termínově posunou. Všichni budeme usilovat o to, aby se provoz nemocnic vrátil co nejdříve do normálu a věřím, že k tomu přispějí i další plánovaná setkání vedení kraje se zdravotními odbory,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

„Uvědomujeme si náročnost přesčasové práce, ačkoliv do ní v našich nemocnicích není nikdo nucen, a snažíme se ji našim lékařům

kompenzovat alespoň finančně. Nastavit provoz a zajistit alespoň akutní péči v prosinci nebylo jednoduché, přesto jsme nalezli model, který umožní udržet alespoň neodkladnou péči. Komplikace, které toto omezení přinese pacientům vnímáme a snažíme se o zmírnění jejich dopadů. Od nového roku se budeme muset připravit na platnost novelizovaného zákoníku práce, což přinese nové výzvy v podobě nutnosti nastavení nového modelu organizace práce. Věřím, že nakonec dospějeme k takovému řešení, které bude přijatelné jak pro zdravotnický personál, tak pro pacienty našich nemocnic,“ říká předseda Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, Tomáš Halajčuk.