Setkání nemocničních ombudsmanů

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V rámci této konference se v želivském klášteře právě nad společnou problematikou a tématy nemocničních ombudsmanů setkali také zástupci českého i polského ministerstva zdravotnictví. Vskutku se tedy jednalo o mezinárodní setkání na nejvyšší úrovni podpořené i účastníky ze Slovenska. Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR, z.s., ve spolupráci s Odborem zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina, uspořádali v termínu 8. 11. – 10. 11. 2023 „Setkání nemocničních ombudsmanů ve zdravotnictví“. Setkání se konalo v krásném prostředí Kláštera Želiv a programu se zúčastnilo 70 účastníků z České republiky, Polska a Slovenska. Náchodskou nemocnici reprezentovala na konferenci naše ombudsmanka Bc. Iva Lepšová.

Zde se můžete podívat na video z konference: https://www.youtube.com/watch?…

Institut nemocničního ombudsmana je v českém prostředí relativně nová pozice, která je od léta 2023 ukotvená v metodickém pokynu Ministerstva zdravotnictví. Navazuje tak na mnohaleté zkušenosti některých nemocničních ombudsmanů, kteří v této funkci působí v ČR už od roku 2012 či 2016.

Ombudsman v nemocničním prostředí má především funkci mediační, působí objektivně, spravedlivě a nepodjatě, dokáže řešit problémy pacientů a jejich příbuzných, zprostředkovává vhodnou a vstřícnou komunikaci mezi pacientem a zdravotnickým personálem.