Zdravotníci v jičínské nemocnici se vzdělávali v komunikaci s pacienty

Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Cílem vzdělávacích modulů byl rozvoj dovedností k uspokojování potřeb pacienta a osvojení si správného přístupu k pacientům a jejich rodinným příslušníkům.

Vedoucí zaměstnanci se také zdokonalovali v manažerských dovednostech, v oblasti strategického plánování, řízení změn, vyjednávání a řešení konfliktu i uspořádání času.

Vzdělávání se zúčastnilo 538 zaměstnanců. Projekt s názvem „Vzdělání – cesta ke kvalitě“ byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Výsledkem školení je vstřícný přístup k pacientům, lidskost i správná komunikace, kterou pacienti kladně oceňují v anketách spokojenosti pacientů.