Vzděláním k vyšší kvalitě poskytovaných služeb Oblastní nemocnicí Trutnov, a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
logo ESF

Oblastní nemocnice Trutnov a. s. získala podporu projektu „Vzděláním k vyšší kvalitě poskytovaných služeb Oblastní nemocnicí Trutnov a. s.“, který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR. Maximální výše finanční podpory byla stanovena na 4 583 036,96 Kč. Realizace projektu proběhla od září 2010 do srpna 2012.

Oblastní nemocnice Trutnov a. s. (dále jen nemocnice) má své Desatero, dle kterého se zaměřuje na spokojeného klienta, kvalitu své práce, zlepšování, rozvoj, prevenci chyb atd. Tomu odpovídá i tlak na kompetentnost zaměstnanců a správně nastavených procesů.

Projektu se zúčastnilo celkem 205 osob. Klíčové aktivity projektu byly zaměřeny na vzdělávání v měkkých dovednostech směřujících k proklientské komunikaci, která je v současné době zvyšujícího se tlaku na kvalitu poskytovaných služeb nemocnicí nedílnou součástí dovedností zdravotnického personálu. Specifikou projektu a inovací z pohledu nemocnice je, že kombinuje vzdělávání s hmatatelnými změnami (myšlenka změnových miniprojektů, jež vytvářejí účastníci projektu). Propojuje zlepšování se v dovednostech i jejich aplikaci v lépe nastavených interních procesech. Jeho významný přínos je i v zaměření se na opomíjené specifické potřeby některých skupin zaměstnanců (ostatní zdravotní personál – speciálně na mateřské dovolené, do 25 let i nad 50 let). Důležitou součástí byly semináře zaměřené na právní vědomí lékařů s ohledem na narůstající právní kauzy.

Do projektu je zařazeno i vzdělávání pro zaměstnance z IT oddělení, kteří následně do nemocnice vnesli nové produkty a dovednosti.

Velký důraz projekt kladl na svou udržitelnost i po jeho ukončení. Vytvoření a vzdělávání skupiny interních lektorů, kteří své dovednosti prakticky aplikují ve své roli, vybudování učeben, jež otevřou nemocnici větší prostor ke vzdělávání.

Projekt díky zapojení velkého počtu účastníků na klíčových pozicích změnil firemní kulturu nemocnice, která se stala otevřenější pro realizaci inovací, více podpořil spolupráci i mezi zaměstnanci z různých pracovních pozic, vzdělávání přijali jako přirozený typ činnosti pro růst kvality služeb Oblastní nemocnice Trutnov a. s.