Ve vedení jičínské nemocnice zůstává současný ředitel Daniel Malý

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Ředitelem Oblastní nemocnice Jičín bude i nadále Daniel Malý. Jeho setrvání ve funkci potvrdila dozorčí rada krajského zdravotnického holdingu, a to na základě doporučení zástupců vedení kraje a holdingu po pracovním jednání, na kterém ředitel obhájil půlroční zkušební období svého působení v čele nemocnice.

Ředitel Daniel Malý během pracovního jednání, kterého se zúčastnil také hejtman Martin Červíček, radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink a předseda představenstva krajského zdravotnického holdingu Tomáš Halajčuk, shrnul úvodních šest měsíců ve funkci a představil vizi rozvoje nemocnice v Jičíně včetně části provozu v Novém Bydžově. Pozornost věnoval zejména oblasti rozsahu a udržitelnosti stávající struktury péče a plánů na doplnění portfolia služeb v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu, personálního stavu nemocnice, výkonnosti jednotlivých oddělení dle produkčních dat, ekonomického fungování a možných investičních záměrů do budoucna. Tématem debaty byla také aktuální situace v souvislosti s novelou zákoníku práce.

„Pan doktor Malý naplnil očekávání a jako ředitel jičínské nemocnice se osvědčil. Podařilo se mu zejména stabilizovat personální situaci, navýšit produkci a tím i výnosy od zdravotních pojišťoven.

Jeho vize rozvoje nemocnice je racionální a je v souladu se strategií kraje i holdingu. Mezi úspěchy současného managementu jičínské nemocnice lze v neposlední řadě počítat také získání povolení od přístrojové komise na pořízení a provoz magnetické rezonance, která významně rozšíří diagnostické možnosti jičínské nemocnice,“ zhodnotil Tomáš Halajčuk, předseda představenstva Zdravotnického holdingu KHK.

Vedení Oblastní nemocnice Jičín zajišťuje od února 2022 tříčlenná správní rada, jejímiž členy jsou předsedkyně zdravotního výboru Dana Kracíková, náměstek hejtmana Rudolf Cogan a ředitel nemocnice Daniel Malý.

Oblastní nemocnice Jičín má zhruba 800 zaměstnanců a 500 lůžek. Patří k ní také nemocnice v Novém Bydžově. V současné době v areálu v Jičíně probíhají stavební práce na novém pavilonu, který bude centrem klinických laboratoří a hematologie.