S výstavbou operačních sálů ve dvorské nemocnici se počítá

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Již nevyhovující operační sály v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem by v budoucnu mohly nahradit nové, vyhovující moderním technologickým požadavkům s vhodným umístěním na lůžkovém oddělení. Rada Královéhradeckého kraje schválila tento týden navýšení krajského rozpočtu o 300 tisíc korun na revizi a úpravu projektové dokumentace pro přístavbu operačních sálů na dvorním traktu laboratoří dvorské nemocnice. S výstavbou operačních sálů se počítá v rámci přístavby prvního patra laboratoří, která byla dokončena v roce 2017.

„Jsem ráda, že Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem a její operační sály se po letech dostávají do priorit investičních záměrů Královéhradeckého kraje. Funkční operační sály totiž určují životnost celé nemocnice,“ řekla předsedkyně představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, Ing. Ivana Urešová.

Královéhradecký kraj dokončil před více než třemi lety výstavbu nového pavilonu laboratoří v areálu dvorské nemocnice. Tato investice přesáhla 32,5 milionu korun bez DPH. V rámci těchto laboratoří se počítá s nástavbou patra, kde by měly vzniknout nové operační sály. V současné době má kraj k dispozici stavební povolení a prováděcí projekt.

„Jak jsem řekl dříve, kraj s dvorskou nemocnicí samozřejmě stále počítá v rámci operativních zákroků menšího charakteru. Doposud navrhovanou dostavbu dvou sálů nad pavilonem laboratoří, kdy se náklady pohybovaly přes 80 milionů korun bez DPH, považuji za finančně náročnou. Proto jsme se rozhodli projektovou dokumentaci zrevidovat a upravit,“ řekl náměstek Aleš Cabicar odpovědný za oblast zdravotnictví.

„Toto rozhodnutí rady kraje je rozhodnutím o existenci nemocnice. Problém nevyhovujících sálů řešíme již od roku 2009. Pokud by k výstavbě nových sálů nedošlo, existence celé nemocnice by byla limitovaná horizontem několika let“, dodal ke zprávě z Krajského úřadu ředitel Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem, Ing. Miroslav Vávra.

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem je poskytovatelem akutní lůžkové péče v oboru interním, chirurgickém a urologickém, dále následné péče, a provozovatelem odborných ambulancí a oddělení komplementu. Nemocnice disponuje 164 lůžky a od roku 1997 je akciovou společností, od roku 2009 je pak jediným akcionářem Zdravotnický holding Královéhradec­kého kraje.

Kontakt pro komunikaci s médii: Lucie Chytilová, mluvčí Zdravotnického holdingu KHK T: +420 734 763 289, E: chytilova@zhkhk.cz