Rok 2022 přinesl do našich nemocnic hojnou úrodu počítačových tomografů

Poslední čtvrtletí roku 2022 bylo v našich nemocnicích přímo nabité instalacemi nových CT přístrojů. Zatímco do náchodské nemocnice dorazil nový přístroj Somatom x.cite na začátku října, v listopadu se slavnostně spouštěl provoz stejného přístroje v trutnovské nemocnici. Na konci roku pak proběhlo otevření nového CT pracoviště v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou.

Vyšetření počítačovou tomografií, které patří ke klíčovým diagnostickým metodám současnosti, pokročilo v trutnovské a náchodské nemocnici na novou úroveň. S pořízením jednoho z nejmodernějších CT přístrojů získaly obě nemocnice nové možnosti ve vyšetření, které umožňuje zobrazení kostí, cév, struktury plic, mozku i dalších orgánů lidského těla. Software přístroje SOMATOM x.cite využívá dostupná data o pacientovi, například pohlaví, výšku a věk, a kombinuje je s dalšími specifickými informacemi, získanými při dotazování zdravotníků. Přístroj pak optimalizuje skenovací parametry na míru každému pacientovi, aby zajistil co nejkvalitnější a nejpodrobnější snímky sledované části těla.

„Pro lékaře radiology je přínosem v dlouhodobé obtížné personální situaci hlavně využití specializovaného softwarového vybavení s umělou inteligencí. Např. jde o zjednodušení hodnocení tzv. virtuální endoskopie (napodobující zobrazení klasickou kolonoskopií), kvalitnější a přesnější hodnocení cév nebo použití aplikace pro vyhledávání drobných plicních uzlů. Posledně zmíněná aplikace je i podmínkou možnosti se v budoucnu zapojit do programu screeningu karcinomu plic. Kolegům neurologům můžeme nabídnout perfúzní vyšetření mozku v celém rozsahu, což je důležité v rozhodování o léčbě pacientů s mozkovou mrtvicí,“ vypočítává výhody nového přístroje primářka trutnovské radiodiagnostiky MUDr. Adámková a dodává, že v brzké budoucnosti bude moci její pracoviště také rozšířit spektrum nabízených výkonů, například o vyšetření srdce.

„Pro naše laboranty je nový CT přístroj výrazně uživatelsky přívětivější a zjednodušuje nám práci. Dále díky rychlejší akvizici umožní vyšetřit více pacientů. Velkým pozitivem je i to, že u většiny vyšetření působí na pacienta oproti předešlému přístroji nižší dávka ionizačního záření. Díky možnosti ovládání pouze z vyšetřovny nám také usnadní práci s covidovými či jinak infekčními pacienty. Dalším benefitem je větší otvor gantry přístroje, díky kterému můžeme vyšetřit i dříve nevyšetřitelné obézní pacienty například před

bariatrickými operacemi, dále umožňuje přesnější zaměření při provádění některých intervenčních výkonů, jako jsou biopsie, drenážní výkony či kořenové obstřiky,“ doplňuje benefity nového přístroje primář radiodiagnostického oddělení náchodské nemocnice MUDr. Marek Strnad.

Rychnovská nemocnice má nové CT pracoviště

Počítačový tomograf doplnil v prosinci loňského roku ultrazvuky a rentgeny, které rychnovská nemocnice začala postupně provozovat od 1. 12. 2021. Instalací CT se završil projekt vybudování Oddělení radiodiagnostiky a zobrazovacích metod, který 19. května 2021 schválila Správní rada Oblastní nemocnice Náchod. Primářem nově vzniklého oddělení je MUDr. Vít Čeřovský. Zásadní krok pro získání CT přístroje do Rychnovské nemocnice se odehrál již v polovině roku 2022, kdy se podařilo přesvědčit Přístrojovou komisi Ministerstva zdravotnictví ČR o tom, že počítačový tomograf do vybavení nemocnice situované v podhůří Orlických hor nepochybně patří. Instalace CT přístroje následně proběhla na konci loňského roku.

Radiodiagnostická vyšetření zajišťovala pro rychnovskou nemocnici v mnoha uplynulých letech soukromá společnost RDG centrum s.r.o. v prostorách areálu nemocnice. „Díky RDG centru s.r.o., vedeném prim. MUDr. Milanem Čižinským, CSc., jsme měli v rychnovské nemocnici k dispozici mezi prvními takové zobrazovací metody, které v žádné jiné okresní nemocnici v té době nebyly. Například magnetickou rezonanci jsme měli díky RDG centru pro naše pacienty již od roku 2005, vedle Fakultní nemocnice byla druhá v kraji. Od té doby byly rovněž veškerá zobrazovací vyšetření digitalizována. Nyní však již musíme jít vlastní cestou, protože výstavba urgentního příjmu má své parametry a vlastní CT mezi ně patří. S RDG centrem se budeme snažit spolupracovat i nadále a využívat pro naše pacienty jeho širokého potenciálu,“ říká ředitel Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Luboš Mottl.

Text: Lucie Chytilová Foto: M. Šálek