Psychoterapeutická péče pomáhá pacientům i zdravotníkům jičínské nemocnice

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Na traumata, úzkosti a stres spojený s nemocí již nemusí být pacienti jičínské nemocnice či jejich blízcí sami. Zvládnout náročnou životní situaci jim přímo u lůžka nebo v areálu nemocnice pomáhá psychoterapeutka Mgr. Šárka Šatrová, která své terapeutické služby nabízí také zdravotníkům.

Práce zdravotníků neobnáší pouze fyzickou pomoc lidskému tělu, ale do jisté míry zahrnuje také péči o psychický stav nemocných či jejich příbuzných. Jsou to právě oni, kdo sdělují pacientům informace o jejich zdravotním stavu a informují rodinu. Stávají se aktéry emotivně vypjatých situací, které vyžadují bezprostřední řešení, nebo se na ně obrací pacienti s úzkostí před operací. To jsou momenty, při kterých může výrazně pomoci krizový intervent. „Obrátit se na mne mohou lidé pociťující silný strach, úzkost nebo rozrušení v souvislosti se svým zdravotním stavem či situací, ve které se nachází jejich blízký. Poskytuji podporu také pozůstalým v první fázi jejich zármutku a truchlení, aby v tomto momentě nezůstávali sami,“ říká psychoterapeutka Mgr. Šárka Šatrová.

KOMU JE KRIZOVÁ INTERVENCE POSKYTOVÁNA

• pacientům, kteří pociťují silnou úzkost, strach nebo rozrušení

• osobám blízkým pacienta, kteří jsou zasaženi mimořádnou situací

• pozůstalým, kteří vykazují příznaky akutní stresové reakce, v první fázi zármutku a truchlení

• každému, kdo potřebuje zmírnit akutní obtíže v nečekané a náročné životní situaci

Pomoc psychoterapeuta mohou někdy potřebovat i sami zdravotníci, kteří se při své práci ocitají pod velkým tlakem. „Pracovníci v pomáhajících profesích jsou také lidé, kteří mohou prožívat celou škálu nejrůznějších emocí, od úzkosti z časového tlaku až po bezmoc a ztrátu smyslu z vykonávání své profese a mají nárok na odbornou pomoc,“ připomíná Mgr. Šatrová. Tuto péči vedení nemocnice svým zaměstnancům umožňuje formou benefitu a je poskytována mimo areál nemocnice. Konzultace s psychoterapeutkou je možné absolvovat formou osobního setkání, online, či po telefonu. Schůzku je možné si domluvit na emailu sarka.satrova@nemjc.cz, nebo o kontakt požádat personál ošetřujícího oddělení.

Kontakt pro komunikaci s médii: Lucie Chytilová, mluvčí Zdravotnického holdingu KHK T: +420 734 763 289, E: chytilova@zhkhk.cz