Přístrojové vybavení - IC Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. realizovala projekt „Přístrojové vybavení- IC Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.“, reg. č. CZ.1.06/3.2.01/08­.07648 spolufi­nancovaný z Integrovaného operačního programu. Cílem projektu bylo dosažení takové vybavenosti Iktového centra Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., která splňuje předepsané standardy na evropské úrovni. Tento cíl byl naplněn pořízením přístrojového vybavení, což přispěje ke zkvalitnění péče o pacienty s cerebrovasku­lárním onemocněním a zlepšení diagnostiky a léčby pacientů ze severní části Královehradeckého kraje, která je vymezená okresy Trutnov a Náchod. Těmto pacientům, kteří tvoří komplexní cílovou skupinu projektu, je díky realizaci projektu poskytována komplexní diagnostická, léčebná a včasná rehabilitační péče. Součástí nakupovaného přístrojového vybavení jsou např. lůžka intenzivní péče, ultrazvukový přístroj, rehabilitační přístroje a další. Důvodem realizace projektu bylo nahradit přístrojové vybavení Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., které již bylo na hranici doby technické životnosti.

Pořízením přístrojového vybavení v rámci projektu došlo k posílení veřejných zdravotnických služeb a inovaci a modernizaci infrastruktury péče o zdraví obyvatel s důrazem na prevenci zdravotních rizik a zvýšení efektivity, kvality a zlepšení dostupnosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví v souladu s Integrovaným operačním programem.

logo IOP