Novorozené děti v Rychnově nad Kněžnou a Náchodě bude hlídat 36 nových monitorů dechu

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Děkujeme Nadaci Křižovatka, která předala celkem 36 nových monitorů dechu na novorozeneckých odděleních v náchodské a rychnovské nemocnici.

Nadace Křižovatka předala v tomto týdnu 16 monitorů dechu v celkové hodnotě 40.000,– Kč na dětské a novorozenecké oddělení rychnovské nemocnice. Dar z rukou ředitelky Štěpánky Pokorníkové převzal primář, MUDr. Lukáš Trejtnar. Velmi děkujeme společnostem SEGMENT industries, Šmídl provozní Holding, ČSAD Rychnov nad Kněžnou a ELTON hodinářská, které dar do nemocnice financovaly.

Následně proběhlo slavnostní předávání 20 přístrojů v hodnotě 50.000,– Kč na novorozeneckém oddělení náchodské nemocnice, kde monitory dechu převzala primářka oddělení MUDr. Alice Mílová. Sponzorský dar financovaly společnosti AMMANN Czech republic, ELTON hodinářská a CDS Náchod. Děkujeme Vám všem!

„V rámci projektu „Maminko, dýchám“ získáváme finanční podporu na nákup monitorů dechu do 70 nemocnic v celé ČR. Monitory dechu jsou citlivé přístroje, které mají omezenou životnost. Díky laskavé podpoře sponzorů a dárců pomáháme zajistit průběžnou obnovu přístrojů na dětských a novorozeneckých odděleních“, popsala Mgr. Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace.

O Nadaci Křižovatka

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům

pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc. Za 27 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než 10.300 monitory dechu v celkové hodnotě cca 38 milionů Kč.

O projektu „Maminko, dýchám“

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým dítětem domů.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace: Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank) Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 245910096/0600 (MONETA Money Bank)

Děkujeme všem laskavým dárcům za podporu a finanční pomoc.