Nemocnice v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Rychnově nad Kněžnou se představily budoucím lékařům

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Veletrh uplatnění v medicíně je již tradičně dobrou příležitostí pro vzájemné setkávání zástupců nemocnic se studenty medicíny, kteří se začínají zamýšlet nad svou budoucností. 13. ročník veletrhu, který se konal 5. dubna, navíc přinesl rekordní účast. 479 studentů, kteří akci navštívili, převýšili loňský počet účastníků přibližně o sto lidí.

Nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje obsadily stánky v centru přízemní části Výukového centra FN HK a jejich zástupci složení převážně z personalistů a mladých lékařů tak měli dobrou možnost oslovit příchozí studenty. Budoucí lékaři se zajímali především o možnost praxí, možnosti pobírání stipendia a další uplatnění v nemocnicích. Kromě informačních materiálů a osobních doporučení jim zástupci nemocnic předávali také drobné propagační předměty a nabízeli občerstvení formou kávy, čokolády a dalších.

Všechny nemocnice si také pečlivě připravily prezentaci, se kterou během veletržního dne dvakrát vystoupily v přednáškovém sále. Během rozhovorů žádali zástupci nemocnic studenty o vyplnění krátkého dotazníku, který umožní další kontakt a zasílání informací z jednotlivých nemocnic, včetně nabídek odborných praxí a pracovních příležitostí. Do pravidelného newsletteru, který Zdravotnický holding KHK zasílá několikrát ročně budoucím lékařům, tak přibyly desítky nových adresátů.