Nemocnice Královéhradeckého kraje dosáhly dohody s odborovými organizacemi. Péče v nemocnicích se vrátí do běžného režimu

Společné jednání zástupců odborových organizací krajských nemocnic, Zdravotnického holdingu KHK, managementu nemocnic a Královéhradeckého kraje za účasti hejtmana Martina Červíčka a radního pro zdravotnictví Zdeňka Finka přineslo ve čtvrtek 14. 12. finální dohodu. Ta počítá s navyšováním mezd lékařům, nelékařskému zdravotnickému personálu i všem ostatním zaměstnancům nemocnic Královéhradeckého kraje. V jednotlivých nemocnicích se díky vzájemné dohodě postupně také zruší omezení plánované zdravotní péče, způsobená výpověďmi z přesčasové práce.

Navýšení mezd v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje odpovídá dohodě dosažené na celostátní úrovni. Výplaty lékařů se zvednou dle úhradového dodatku VZP o 5000 Kč, 8000 Kč či 15000 Kč podle jejich kvalifikace. Aby mohly nemocnice Královéhradeckého kraje na trhu práce konkurovat jiným zdravotnickým zařízením v regionu, přijaly nad rámec celostátní dohody ještě další opatření. Svým lékařům budou garantovat, že základní mzdy nebudou nižší než 55 000 Kč u lékařů absolventů (L1), 75 000 Kč u lékařů kvalifikace L2 a 95 000 Kč u lékařů kvalifikace L3. Vedoucí lékaři budou mít garantovanou minimální mzdu 105 000 Kč.

Ostatním zaměstnancům nemocnic se mzda navýší o 8,5 procenta – tedy o 3,5 procenta nad rámec dohodnutého úhradového dodatku VZP. I toto navýšení přispěje k větší konkurenceschop­nosti na personálním trhu. Navýšení nad rámec úhradového dodatku je umožněno především dobrým hospodařením nemocnic v minulých letech.

J

sem rád, že jsme s odboráři našli vzájemnou dohodu. Znamená to pro nás současně velkou výzvu, abychom udrželi produktivitu a zvýšili efektivitu ve všech nemocnicích a zároveň se přizpůsobili novým pravidlům, která stanovuje novelizovaný zákoník práce. Dohodnuté navýšení mezd umožní našim nemocnicím zachovat si na trhu práce vysokou míru atraktivity pro zdravotníky, což je důležité pro personální stabilitu a udržitelnost sítě zdravotních služeb do budoucna, říká předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. Tomáš Halajčuk. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s. je vlastníkem nemocnic v Náchodě, Jičíně, v Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem a v Rychnově nad Kněžnou, součástí jsou také nemocnice v Novém Bydžově a Broumově.

Kontakt pro komunikaci s médii: Lucie Chytilová, mluvčí Zdravotnického holdingu KHK T: +420 734 763 289, E: chytilova@zhkhk.cz