Náchodský projekt Zdravá nemocnice

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Název projektu: Zdravá nemocnice
Žadatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Žádost o poskytnutí podpory byla podána v rámci 35. Výzvy pro předkládání GP 1.1 – Školení je šance
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost
Prioritní osa: 4.1 Adaptabilita
Oblast podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnost podniků
Vedoucí projektu: Mgr. Lukáš Holub
Koordinátor projektu: Hana Voborníková

Stručný popis projektu:

Zahájení realizace projektu: 1.2. 2010
Ukončení realizace projektu: 31.1.2012

Projekt byl zaměřen na vzdělávání v oblasti měkkých dovedností, které byly zaměřeny na proklientskou komunikaci a především na prevenci stresu, předcházení konfliktů apod..

Cílovou skupinu projektu tvořilo 525 zaměstnanců Oblastní nemocnice Náchod a.s. z různých pracovních pozic:

 • Střední management
 • Lékaři
 • Lékařky na MD/RD
 • Všeobecné sestry na MD/RD
 • Všeobecné sestry do 25 let
 • Všeobecné sestry nad 50 let
 • Interní lektoři
 • Sanitáři
logo ESF

Zapojení jednotlivých cílových skupin probíhalo v postupných krocích dle popisu v klíčových aktivitách a časovém harmonogramu. V projektu byly aktivity, které jsou méně obvyklé jako např. realizace miniprojektů – účastníci vytvářeli změnové projekty na svých pracovištích.

Hlavní cíle projektu:

 • Vytrénovat management nemocnice v postupech řešení, které vedou ke standardizaci řízení a poskytování služeb
 • Naučit se metodám zlepšování procesů
 • Rozvinout vhodné manažérské řízení nemocnice a jejich útvarů
 • Zvýšení výkonnosti a efektivity práce u cílových skupin
 • Zlepšení poskytovaných služeb
 • Posílit spolupráci mezi jednotlivými cílovými skupinami
 • Podpořit motivaci k seberozvoji u zaměstnanců

Harmonogram realizace:

 • Zahájení projektu 2/2010
 • Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání 2/2010
 • Výběr dodavatelů na vybavení školící místnosti nábytkem, audiovizuální technikou 2–5/2010
 • Výběr dodavatele ubytovacích a stravovacích služeb 3/2010
 • Školení cílových skupin 4/2010 – 12/2011
 • Závěrečná konference 11/2011
 • Ukončení projektu 1/2012

Rozpočet v Kč:

Příspěvek ze strukturálních fondů: 4 169 318,–
Příspěvek ze státního rozpočtu: 735 762,–
Celkem: 4 905 080,–