Magnetická rezonance bude nově v pavilonu K

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Posledním krokem postupného přesouvání pracovišť radiodiagnostického oddělení do nových pavilonů náchodské nemocnice byl transport magnetické rezonance.

Včera se až do odpoledních hodin přístroj stěhoval ze staré budovy D do nové budovy K. Přístroj váží kolem 5 tun a potřebuje 600 kg tekutého helia. Navíc je velmi citlivý na manipulaci a otřesy. Nebylo tedy možné ho pouze „na kolečkách“ přesunout jinam. Naopak. Aby se mohl přesun uskutečnit, bylo zapotřebí vybourat část stěny budovy D, vytáhnout přístroj ven a jeřábem ho přemístit na náklaďák, který ho převezl do vnitrobloku dolního areálu. Po převezení se přístroj a jeho další potřebné části spustily opět jeřábem skrz, k tomu účelu již při výstavbě naplánovaný, světlík do budovy K.

Jsme rádi, že vše klaplo a přístroj už je na svém místě. Ještě večer byla dobudována stěna, která oddělila vyšetřovnu MR od technologického zázemí. Přístroj bude teď napojen na navazující komponenty a následně bude probíhat jeho oživení, kolaudace prostor, nutný zkušební provoz a od srpna by již měl opět sloužit pacientům.

Co bude teď s pavilonem D?

Do něho se za pár týdnů přesunou provozy z prvního a druhého patra ambulantního pavilonu, jelikož právě v něm se bude stavět nový urgentní příjem. Po dostavění urgentního příjmu v ambulantním pavilonu a přesunu provozů zpět se otevře možnost zahájit II. etapu výstavby modernizace náchodské nemocnice.