Královéhradecký kraj zahájí modernizaci nemocnice v Rychnově nad Kněžnou příští rok na jaře

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Královéhradecký kraj úspěšně dokončil výběrové řízení na stavební část dostavby a modernizace nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Veřejnou zakázku získalo sdružení společností Geosan Group a Strabag, které stavbu provede za 756 milionů korun bez DPH. Stavební práce by měly začít na jaře roku 2023. Na projekt kraj požádal o státní dotaci ve výši 300 milionů korun.

„Modernizace a dostavba rychnovské nemocnice je jednou z nejdůležitějších investic v rámci rozvoje průmyslové zóny na Rychnovsku. Její hodnota přesahuje 800 milionů korun a přinese centralizaci a zefektivnění lékařské péče, která bude na úrovni 21. století. Projekt byl ve fázi příprav dlouhé roky, a těší mě proto, že na jaře příštího roku konečně začneme s jeho realizací, a to i s finančním přispěním státu, které se nám podařilo v posledních dvou letech dohodnout,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Za stavební práce kraj zaplatí 756 milionů korun, další finance budou nutné na zajištění stavby, a také na vybavení a na zdravotnickou technologii. Dotaci ve výši 300 milionů korun kraji pošle Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Rozloží ji do dvou let, přičemž kraj obdrží 200 milionů korun v roce 2023 a v roce 2024 zbylých 100 milionů korun.

„Vláda v říjnu schválila změnu národního programu Podpory rozvoje regionů 2019+, jehož garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Díky státním prostředkům ve výši 300 milionů korun můžeme dlouho očekávanou modernizaci nemocnice zahájit. Dokončili jsme všechny administrativní kroky a podali žádost o poskytnutí této státní dotace,“ informoval náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast investic.

Finanční pomoc stát kraji poskytne na realizaci stavebních prací. Ty spočívají ve vybudování nového pavilonu urgentního příjmu – pětipodlažní přístavby stávajícího pavilonu DIGP, která v sobě zahrne urgentní příjem včetně třídění pacientů s vazbou na interní a speciální vyšetřovnu, zákrokový sál a sádrovnu, zázemí pro záchrannou službu, zázemí pro sanitáře, zobrazovací metody,

ambulance chirurgické, ortopedické, interní se zázemím, oddělení odběrů, dále oddělení JIP, oddělení ARO, čtyři multioborové centrální operační sály s celým přidruženým provozem a lůžkové oddělení chirurgie a lůžkové oddělení ortopedie.

Zároveň dojde k rekonstrukci tří podlaží stávajícího objektu DIGP, kdy moderní interiér získají jednak hlavní vstup do objektu s nově řešenou vstupní halou, jejíž součástí bude recepce se zázemím, lékárna a bufet, ale také onkologický stacionář, ambulantní vyšetřovny s čekárnou, vyšetřovny endoskopie a centrální sterilizace. Obě budovy budou propojeny, čímž vznikne jeden multifunkční celek.

Projekt počítá také s novým objektem medicinálních plynů, novým energocentrem a také s úpravou zpevněných ploch, komunikací a inženýrských sítí, vybudování více jak 200 parkovacích stá­ní.

V areálu rychnovské nemocnice už letos v letních měsících proběhly stavební přípravy, kdy kraj nechal zdemolovat skladovací objekt v blízkosti současného parkoviště. Uvolněné místo bude po odstranění objektu sloužit pro zařízení staveniště a v budoucnu jako parkovací plocha pro osobní automobily.

Přípravu, administraci a realizaci této významné investiční akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací.

Zdroj: Královéhradecký kraj