Krajské nemocnice nabízí krátké čekací doby na plánované chirurgické operace

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje zmapoval aktuální čekací doby na plánované výkony ve svých nemocnicích. Pacienti čekající na operaci žlučníku či kýly mohou dostat termín zákroku již za několik dní.

PřílohaVelikost
PDF icon cekaci_doby_souhrn_24.pdf131.38 KB

Tak jako má každý pacient právo na dostupnou a kvalitní zdravotní péči, má také právo na výběr zdravotnického zařízení, kde podstoupí plánovanou operaci. Mnohdy jsou ale čekací doby velmi dlouhé, a to až v řádu několika měsíců.

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje tuto situaci vnímá a usiluje o to, aby v jeho nemocnicích pacienti zbytečně nečekali. Na většinu plánovaných operačních výkonů objednává pacienty v řádu jednoho až dvou měsíců. Pouze u kloubních náhrad jsou čekací doby delší, ale i zde se snažíme, abychom patřili v ČR k těm s kratší objednací dobou. Jako každý rok, i letos jsme v našich nemocnicích zmapovali aktuální situaci a nabízíme pacientům možnost porovnat si čekací doby vybraných zákroků.

Cílem je nabídnout pacientům s danou diagnózou možnost výběru zdravotnického zařízení na základě délky čekací doby. Pacienti mohou některé nejčastější operace podstoupit v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje již během několika týdnů a zkrátit si tak jinde dlouhé čekání na operaci. Termín si pak mohou pacienti následně domluvit ve zvolené nemocnici.

„Termín na nejčastěji prováděné operační výkony, jako je operace žlučníku, jakékoli kýly, konečníku či varixů dolních končetin jsme schopni dát v horizontu 2–3 týdnů, v případě značných obtíží i dříve. U relativně zdravých pacientů, po dohodě s indikujícím chirurgem, je možné nastoupit do nemocnice až v den operace. Pacienti jistě ocení příjemnou atmosféru, obvykle krátkou dobu hospitalizace a mohou se spolehnout, že jim bude výkon proveden zkušeným operatérem.

Byť se jedná o operace tzv. relativně častých diagnóz, nedoporučuji kýlu či obtíže se žlučníkem podcenit a operační řešení odsouvat, případné komplikace mohou mít až dramatický průběh s vážnými následky,“ říká MUDr. Pavel Křenovský, primář chirurgického oddělení Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem, která v dubnu spustila provoz zcela nových operačních sálů.

Vstřícnost nabízí například také největší krajská nemocnice Královéhradeckého kraje, Oblastní nemocnice Náchod: „V rámci chirurgické operativy nemáme žádnou formální čekací dobu. Našim pacientům se vždy snažíme s termínem operace vyjít maximálně vstříc,“ popisuje primář náchodské chirurgie MUDr. Jaroslav Vokůrka.

Možnost absolvovat plánovaný operační výkon v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové může být zajímavou alternativou i pro nemocné ze vzdálenějších míst také proto, že jsou všechny naše nemocnice dobře dopravně dostupné. Samozřejmě vždy bude záležet na výsledcích předoperačních vyšetření pacienta a reálných možnostech dané nemocnice, které se mohou v průběhu času měnit.

Přiložená tabulka výkonů prováděných v jednotlivých nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého uvádí přibližnou dobu čekání na daný zákrok. Tyto informace najdou pacienti také na webu jednotlivých nemocnic, a to v hlavním menu Pro pacienty a klienty, souhrnně pak také na webu Zdravotnického holdingu Královéhradec­kého kraje.