Jičínská nemocnice se představila žákům jako perspektivní zaměstnavatel

V pátek a v sobotu 20. a 21. října se Oblastní nemocnice Jičín zúčastnila Prezentace středních škol a zaměstnavatelů. Akce se konala v Masarykově divadle v Jičíně a Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje se zde prezentoval společně se dvěma krajskými zdravotnickými školami – SZŠ a VOŠ Trutnov a SZŠ a VOŠ Hradec Králové. Cílem je nalákat žáky základních škol na studium zdravotnických oborů a ukázat jim, jaké jistoty a stabilitu oblast zdravotnictví v jejich profesním životě poskytuje. Akce probíhají ve všech větších městech Královéhradeckého kraje a pořádá je Krajská hospodářská komora.

Do konce roku se ZH KHK a. s. zúčastní ještě dalších dvou propagačních aktivit s názvem Živá knihovna povolání. „Zde se budeme snažit v rámci interaktivní prezentace budoucího povolání nalákat studenty ke studiu na středních zdravotnických školách v regionu a do budoucna tak získat potenciální nové zaměstnance. Děti zde uvidí naživo např. „situace“ nemocničního prostředí, ale budou si moci vyzkoušet také odběr krve na figuríně či kardiopulmonální resuscitaci,“ říká hlavní personalistka Mgr. et Mgr. Zuzana Bílková DiS. První prezentace proběhne 3. listopadu v Hradci Králové, kde je domluvena spolupráce se SZŠ a VOŠ Hradec Králové. Druhá se koná 13. listopadu v Trutnově, kde využijeme zase spolupráce se SZŠ a VOŠ Trutnov.