Jednotka intenzivní péče iktového centra náchodské nemocnice rozšířila svoji lůžkovou kapacitu

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

JIP Iktového centra neurologického oddělení náchodské nemocnice rozšířila svoji kapacitu lůžek pro pacienty postižené akutní mozkovou příhodou a dalšími těžkými stavy vyžadujícími intenzivní péči. Dne 6. listopadu 2014 proběhla kolaudace nových prostor a 11. listopadu bylo rozšířené oddělení uvedeno do provozu.

„Zvýšení kapacity je v souladu s požadavkem na prostorové vybavení Iktových center, které stanovuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Nemocnice tím odstranila nedostatek, který vycházel z proběhlého auditu.“ vysvětluje Ing. Chotěborský, předseda představenstva náchodské nemocnice.

Nová kapacita neurologické JIP je nyní 8 lůžek. Z tohoto počtu je jedno lůžko vyčleněno do samostatného boxu, jako lůžko pro infekční komplikace.

„Zdvojnásobením kapacity neurologické JIP se nám otevírá prostor pro hospitalizaci více pacientů s akutní mozkovou příhodou. Toto navýšení odstraní problémy, kdy byla JIP 100% obsazena a docházelo k potížím s umístěním pacienta na monitorované lůžko“, doplňuje prim. MUDr. Škoda, primář neurologického oddělení.

Investorem stavebních úprav byl Královéhradecký kraj, který částkou 1.813.904,- Kč tuto zakázku financoval. Nové prostory byly projektovány firmou S-atelier Náchod a zhotovitelem zakázky byla náchodská firma ELEKTROIN spol. s r.o.

Nově získaný prostor je vybaven lůžky a matracemi od firmy Proma-Reha Česká Skalice, monitory, centrální stanicí a plicním ventilátorem firmy Hoyer Praha. Elektrickou odsávačku a podtlakové regulátory dodala firma HZZ Brno.

Přístrojové vybavení bylo zajištěno s příspěvkem EU z Integrovaného operačního programu Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl konvergence. To vše v celkové hodnotě 1.448.303,88 Kč. Číslo projektu CZ.1.06/3.2.01/13.08662