Informace k návštěvám pacientů platné od 1. 7. 2020

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

S ohledem na vývoj epidemiologické situace jsou ode dne 1. července 2020 upraveny podmínky návštěv pacientů, a to následovně:

Doba návštěv je každý den od 14:00 do 17:00 hodin. Ve výjimečných případech může ošetřující lékař umožnit návštěvu i mimo tuto dobu. Prosíme Vás, abyste velmi zvážili dětské návštěvy, u kterých je obtížnější dodržování hygienických pravidel.

Délka návštěvy je maximálně 60 minut. V případě, že by došlo k vyšší koncentraci návštěvníků, může službu konající lékař nebo sestra zkrátit délku návštěvy jen na 30 minut, omezit počet návštěvníků za pacientem a pozdržet příchod dalších návštěv.

Návštěva ve vnitřních prostorách nemocnice je povinna mít roušku zakrývající ústa i nos (týká se i dětí). Nemá-li roušku, obdrží ji u vstupu. Místo roušky lze použít v rámci vyšší ochrany Vaší, pacientů i zdravotníků také respirátor třídy FFP2. Návštěvník si může donést svůj nebo si jej zakoupí u vstupu do budovy za 50 Kč (nabízíme, pokud to umožňují provozní podmínky).

Každému návštěvníkovi je u vstupu změřena teplota a je dotázán na symptomy onemocnění COVID-19. Pokud bude návštěvníkovi naměřena teplota vyšší než 37 °C nebo bude vykazovat symptomy jakéhokoliv infekčního onemocnění (nejen COVID-19), nebude návštěva umožněna. Návštěva nebude rovněž umožněna osobě, která má nařízenou karanténu.

Při vstupu do budovy a při odchodu je každý povinen provést hygienickou dezinfekci rukou.

Pokud to umožňuje zdravotní stav pacienta a provozní možnosti nemocnice, návštěva může proběhnout ve venkovních prostorách nemocničního areálu. Délka takové návštěvy není časově omezena 60 minutami. Návštěvy nejsou povoleny u pacientů s podezřením na COVID-19. Návštěvy k pacientům v terminálním stádiu mohou být řešeny individuálně (zejména nad rámec návštěvních hodin).

Prosíme Vás, abyste dodržovali výše uvedené podmínky a pokyny našich zdravotníků! Snažíme se chránit naše pacienty, zdravotníky a také Vás.

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Bc. Jan Mach, statutární ředitel