Domácí a peritoneální dialýza z pohledu lékaře i pacientů

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Jméno MUDr. Pavla Konopáska je pro jičínskou dialýzu takřka synonymem. Byl u toho, když hemodialyzační středisko Oblastní nemocnice Jičín zahájilo v roce 1994 svůj provoz, a od té doby tu nepřetržitě pracuje, již mnoho let ve funkci vedoucího lékaře. V současné době má dva kolegy na částečný úvazek. „Jsem spokojený, i když naše práce není příliš veselá. Oznámit pacientovi, že mu selhaly ledviny pro mě stále není jednoduché,“ říká v rozhovoru.

**Jaký způsob dialýzy svým pacientům nejvíce doporučujete? **

Každému pacientovi, kterému hrozí selhání ledvin, nabízíme všechny pro něj vhodné způsoby léčby. Každý se může sám rozhodnout, kterou zvolí. Pacientům, kteří nejsou kontraindikovaní, nabízíme transplantaci z živého, příp. ze zemřelého dárce. Ideální je, pokud pacient stihne transplantaci dříve, než je nutné začít s dialyzační léčbou. Jsou na to kritéria, při jak těžkém poškození ledvin je už transplantace možná. Nejlepší možností je ledvina od příbuzného dárce. Pokud transplantace není možná, tak si mohou pacienti vybrat mezi různými očišťovacími metodami krve – hemodialýza, která se provádí v našem středisku, nebo hemodialýza prováděná doma. Další způsob je peritoneální dialýza.

Pojďme se podívat na domácí dialýzu. Jaké přináší výhody a nevýhody? Komu ji lze doporučit?

Domácí dialýza má mnoho výhod. První z nich je, že se člověk může dialyzovat, kdy chce. Zatímco na středisko dojíždí pacient obvykle třikrát týdně na čtyři až pět hodin, domácí dialýza se provádí pětkrát až šestkrát v týdnu zhruba tři hodiny. Pacient je v pohodlí domova, nemusí nikam cestovat, nehrozí mu přenos různých infekcí jak při cestě, tak na středisku, nemusí se dívat na to, jak jsou jiní pacienti nemocní, nevidí, že někdo z lidí, které zná, již nepřijede, a také nemusí být v častém kontaktu s personálem nemocnice. To nejdůležitější ale je, že doma je léčba častější, a tím i účinnější a pacienti mají méně komplikací z toho, že jim ledviny nefungují. Nejenže se cítí lépe, ale i my vidíme, že parametry, které sledujeme při přechodu na tuto léčbu, se lepší. Navíc lidé potřebují méně léků nahrazujících látky, jež si organismus není schopen sám vyrábět, léčba je tedy účinnější.

Jak funguje peritoneální dialýza a pro koho je vhodná?

Při peritoneální dialýze je tělo očišťováno tak, že je do břišní dutiny katetrem napouštěn dialyzační roztok a skrz břišní výstelku, pobřišnici (peritoneum) dochází k výměně odpadních látek, které jsou přesunovány do roztoku v dutině břišní a následně jsou vypuštěny. Poté si pacient napustí čistý dialyzační roztok a celý proces se opakuje. Někomu tato výměna roztoků postačí čtyřikrát, někomu pětkrát denně. Výhoda je v tom, že to je systém kontinuální, kdy k očišťování dochází nepřetržitě, protože dialyzační roztok má pacient v břiše stále a průběžně jej vyměňuje. Není také potřeba žádný cévní vstup. Nevýhodou je hadička vyvedená z břicha, a tak pacient nesmí do bazénu či rybníka, avšak výjimečně si může dovolit koupání v moři, pokud zajistí, aby voda neprosakovala. Je zapotřebí, aby člověk měl přiměřené hygienické návyky, protože dialyzační roztok je koncentrovaným roztokem cukru, tedy ideální živná půda pro bakterie. Při zanesení mikrobů proto hrozí zánět pobřišnice, což je nejčastější komplikace. V tom případě se antibiotická léčba podává roztokem přímo do břicha. Někteří pacienti mají ještě jiný typ peritoneální dialýzy, kdy během dne výměny nedělají a během noci se připojí k přístroji, který automaticky napouští a vypouští do dutiny břišní roztok, v intervalu asi 90 minut.

Komu byste tento typ dialýzy doporučil?

Občas se stává, že starší nebo hodně nemocní pacienti s cukrovkou nemají zdravé žíly a tepny, takže je směřujeme právě na peritoneální dialýzu. Při klasické dialýze se totiž krev čistí mimo tělo, a je tedy nutné zavést kanylu do velké žíly na krku, nebo zhotovit nějakou cévní spojku na předloktí a pacienta poté opakovaně napichovat třikrát v týdnu. Peritoneální dialýzu si může ale zvolit kdokoli, kdo z nějakého důvodu nechce absolvovat klasickou hemodialýzu.

Naopak pokud je pobřišnice dlouhodobě poškozována stykem s dialyzačním roztokem, přestává být tato metoda účinná a pacienti mohou přejít na klasickou nebo domácí hemodialýzu.

U dialyzovaných lidí je velkou komplikací tvorba jídelníčku. Hraje způsob léčby nějakou roli ve stravování?

Ano. U peritoneální dialýzy není omezení tak velké, a to z toho důvodu, že se u této metody lépe odstraňuje draslík, který je jinak pro organismus ve vyšších dávkách nebezpečný. Může způsobit například srdeční arytmii až náhlou srdeční smrt. Draslík se vylučuje z těla hlavně ledvinami. Pokud tedy člověku ledviny vůbec nefungují, tak mu hladina draslíku v krvi mezi čištěním roste. Proto všichni pacienti musí držet dietu s omezením draslíku, což je někdy dost problematické. Peckoviny, brambory, banány a některé druhy zeleniny by neměli vůbec konzumovat. U peritoneální dialýzy, kde proces čištění probíhá nepřetržitě, se draslík lépe vylučuje do roztoku. Mírnou výhodu mají i pacienti na domácí dialýze, protože tím, že jsou očisty krve častější, mohou si trošku ulevit.

Teď mi dovolte trochu osobnější otázku. V jičínské nemocnici jste jeden z nejdéle pracujících lékařů. Máte svou práci stále rád?

Je pravda, že dialýza v jičínské nemocnici funguje od roku 1994 a celou dobu to tu dělám já. Promoval jsem deset let předtím. Jsem spokojený, i když tato práce má svá specifika, jak pro lékaře, tak pro sestřičky. Pacienti, kteří nějakým způsobem trvale přišli o funkci ledvin se nám tu střídají třikrát týdně na dialýze, příp. jednou za měsíc na kontrole, pokud jsou na domácí dialýze. Většině z nich bohužel lepší perspektivu nejsem schopen nabídnout. I když vyřešíme nějaký akutní problém, zůstává člověk chronicky nemocný, bez výhledu, že ho vyléčíme. Pro nás, kteří tu pracujeme, je tedy nadějnější, když se k nám dostane pacient s akutním selháním ledvin např. při otravě či z nějakého jiného důvodu, kdy víme, že od nás odejde zdravý. Stejně tak nás těší, když někdo odejde na transplantaci. Jinak naše práce není většinou příliš veselá. Oznámit pacientovi, že mu selhaly ledviny a že musí začít chodit na dialýzu, není snadné, protože většina lidí to bere tak, že je to konečná. Nakonec ale zpravidla zjistí, že to není nic tak hrozného. Jeden náš pacient jezdí od roku 1992, stále vlastním autem, má za sebou 4500 dialýz.

Co je nejčastějším důvodem selhání ledvin?

Nejčastější příčinou je cukrovka, dále vysoký tlak. Potom to jsou onemocnění, která postihují přímo ledviny, například záněty či nádory ledvin. Já sám jsem ještě zažil, že cukrovka byla kontraindikací vstupu do dialyzačního programu a dialyzovali se lidé do 55 let věku, kteří byli jinak zdraví. Pak se to v roce 1990 trochu otočilo. My jsme otevřeli v roce 1994 a dnes neexistuje důvod, proč pacientovi nedopřát dialýzu, pokud není v konečném stádiu nějakého nevyléčitelného onemocnění.

V pavilonu A, který se právě staví v areálu nemocnice, se počítá i s prostorem pro dialyzační středisko. Jak se těšíte na stěhování?

Nejen pro nás, ale hlavně pro naše pacienty to bude velmi příjemná změna. Jsme v prostorách, které jsou již zastaralé a nevyhovující. Plány na nové prostory sleduji už asi deset let, za tu dobu prošly různým vývojem. Nyní se už staví, a tak věříme, že se dočkáme.

Děkuji za rozhovor.

Text, foto: Lucie Chytilová