Další zdravotnický materiál z Královéhradeckého kraje pomáhá Ukrajině

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Již druhou zásilku materiální pomoci na válkou zasaženou Ukrajinu vyslal Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, který projekt finančně podpořil. Kamion naložený sedmi tunami zdravotnického materiálu v hodnotě 1 436 508,81 Kč vč. DPH zamířil v úterý 9. 8. 2022 do oblasti Zakarpatské Ukrajiny.

„Vycházíme z toho, co je v této válkou zasažené oblasti v péči o zraněné nejvíce potřeba a je přímo vyžádáno ukrajinskou stranou. I v druhé zásilce, podobně jako v první, kterou jsme vyslali v březnu, je především obvazový materiál, injekce, vyšetřovací zdravotnické rukavice a další pomůcky. Jde o více než 200 položek spotřebního zdravotnického zboží,“ upřesnil Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D., předseda představenstva zdravotnického holdingu Královéhradec­kého kraje.

Pořízení výše zmíněných zdravotnických komodit realizoval zdravotnický holding centrálním nákupem prostřednictvím své dceřiné společnosti CZZ, s.r.o., dopravu z centrálního skladu zajišťoval Královéhradecký kraj, který humanitární zásilku financuje. Za vyslání materiální pomoci zaplatil kraj přesně 1 436 508,81 Kč vč. DPH.

Kontakt pro komunikaci s médii: Lucie Chytilová, mluvčí Zdravotnického holdingu KHK T: +420 734 763 289, E: chytilova@zhkhk.cz