Odběrové místo v Náchodě na COVID-19 přestěhováno

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Informujeme Vás, že došlo k přestěhování odběrového místa pro testování COVID-19 (viz. mapa).

Nově se nachází mezi budovou K a budovou RHB za stavebními buňkami. Místo a trasa jsou značeny.

Kompletní informace k dispozici zde: https://1url.cz/5rW5T.