V nemocnicích královéhradeckého kraje si připomínáme Den zdraví

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Den zdraví se slaví celosvětově 7. dubna. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje se svými nemocnicemi a ve spolupráci s městy a dalšími organizacemi se k tomuto dni připojuje. Letos poprvé jsou přichystány jednodenní akce s preventivními programy pro širokou veřejnost, a to ve všech větších městech, kde krajské nemocnice působí. Návštěvníci si tak mohou nechat změřit tlak, glykémii, BMI, vyzkoušet si zásady první pomoci nebo se třeba dozvědět něco o prevenci rakoviny či mozkové mrtvice. Akce se konají od března do června 2018.

Na organizaci Dne zdraví se podílejí vždy nemocnice a města, kde se akce koná. Sestry z jednotlivých oddělení nabízejí základní měření (tlak, glykémie, BMI) a představují aktivity vybraných oddělení (první pomoc, bazální stimulace, nutriční poradenství, služby porodnice atd.). Ukážou ale také například, jak si správně mýt a desinfikovat ruce. Do programu jsou zapojeny i další organizace, které nabízí různé preventivní programy, zdravotnické pomůcky, zdravotní a sociální služby atd. Například Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pro prvních padesát návštěvníků domácí test na okultní krvácení. Organizace Mamma HELP zase podává informace o rakovině prsu a poskytuje možnost si na modelu vyzkoušet správný postup při samovyšetřování prsou. Královéhradecká lékárna připravuje zase ochutnávky či ukázky produktů nebo podává informace o léčivech, homeopatikách a dalším sortimentu, který veřejnost najde v nemocničních lékárnách.

„Rozhodl jsem se podpořit vznik tohoto projektu, který slouží především k představení kvalitní práce našich nemocnic. Spolu s tím chceme také veřejnost vzdělávat v prevenci před civilizačními chorobami,“ říká náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar, pod jehož záštitou se akce konají. Záštitu převzala také jednotlivá města, na jejichž půdě se mnohde akce konají.

Pilotní Den zdraví s nemocnicemi Královéhradeckého kraje proběhl 20. března v Rychnově nad Kněžnou v areálu nemocnice. Nejbližší další akce se bude konat v Trutnově, tentokrát v prostorách městského úřadu, a to dne 11. dubna od 8–17 hodin. Nemocnice se opět zhostí preventivních měření. „Návštěvníci si u našich sestřiček mohou dát změřit tlak, glykémii a BMI, podívat se, jak si správně mýt a desinfikovat ruce, což je např. velmi důležité při návštěvě pacientů, aby nebyli více ohroženi možnou infekcí. Připraveny máme také ukázky bazální stimulace či polohování pacientů a zásady první pomoci, kterou předvedeme ve spolupráci s místní zdravotnickou školou. Edukovat budeme veřejnost také v prevenci proti vzniku mrtvice,“ láká na program hlavní sestra ON Trutnov a.s. Bc. Tereza Dudáčková. Mimoto čeká zájemce i představení domácí ošetřovatelské a hospicové péče, kterou představí Oblastní charita Trutnov anebo si budou moci vyzkoušet různé cvičící a kompenzační pomůcky. Připravené jsou také ochutnávky náhradní výživy či ukázky ortéz, bandáží a paruk.

Světový den zdraví byl vyhlášen od roku 1950, kdy vznikla Světová organizace zdraví – WHO (World Health Organization).

Další plánované Dny zdraví:

Náchod – městský úřad v ul. Němcové, 16. května – 8 – 17 h.

Dvůr Králové nad L. – poliklinika ul. Rooseveltova, 30. května 2018 – 8 – 16 h.

Nový Bydžov – Masarykovo náměstí, 13. června 2018 – 9 – 16 h.