Časopis

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

První letošní číslo VIZITkY vyšlo 11. května 2018

Informace o aktuálním dění v krajských zdravotnických zařízeních přináší od roku 2016 jejich zaměstnancům, pacientům i partnerům nový čtvrtletník VIZITkA. Časopis je neprodejný, k dispozici jej dostávají jednotlivé krajské nemocnice a v elektronické verzi je dostupný také v této rubrice.

V letošním prvním čísle Vizitky je hlavním tématem zahájení výstavby a modernizace náchodské nemocnice. Můžete se nejen podívat na fotografie ze slavnostního podpisu smlouvy s hlavním dodavatelem stavby, ale přečtete si také praktické informace týkající se postupu stavby a řešení parkování. Následující stránky se věnují dalším chystaným projektům, které pomohou zlepšit prostředí v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. O veřejných zakázkách a centrálním objednávání zdravotnického materiálu informuje CZZ, jaká výročí jsme v uplynulém období v nemocnicích slavili, si přečtete na str. 8.

Nechybí ani novinky z personální oblasti, širší téma se věnuje například vývoji růstu mezd ve zdravotnictví v našem kraji. Velmi zajímavý rozhovor s nemocniční kaplankou anebo s palestinským lékařem najdete na str. 12 a 13. Ukázku práce našich kolegů – tématiku bazální stimulace, která je jedním ze základních kamenů péče o pacienty po úrazech v ON Náchod, anebo kazuistiku utonulého pacienta, si prostudujte na str. 14–16. Co se děje v našich nemocnicích a v dalších krajských zdravotnických organizacích se dočtete v závěru časopisu.

Přejeme Vám příjemné čtení!

Redakce