Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov poskytuje akutní zdravotnickou péči pacientům a klientům v severní části Královéhradeckého kraje, v podhůří Krkonoš.

Pečuje nejen o stálé obyvatele regionu, ale i o množství rekreantů navštěvujících tuto podhorskou oblast po celý rok. Od roku 2007 je akciovou společností a jediným akcionářem je Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. Činnost ONT řídí představenstvo a kontroluje ji dozorčí rada.

Poskytuje lůžkovou zdravotní péči v oborech vnitřního lékařství, pediatrie, neurologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie včetně traumatologie, ortopedie a onkologie s radioterapií a rehabilitace. Zajišťuje odborné poradny.

V oblasti intenzivní péče disponuje oddělením ARO, jednotkami intenzivní péče na oddělení interním, chirurgickém a neurologickém. Formou ordinariátů jsou zajištěny obory očního lékařství a ORL, které mají k dispozici integrovaný lůžkový fond a dermatovenerologii se stacionářem. Samostatnou jednotkou je oddělení hemodialýzy. Komplementární služby zahrnují celé spektrum od radiodiagnostiky, přes biochemii, hematologii a výrobu transfuzních přípravků po mikrobiologii a nukleární medicínu.

Všechny obory jsou zajištěny kvalifikovanými lékařskými a ošetřovatelskými týmy. Nemocnice je vybavena moderní přístrojovou technikou jak diagnostickou, tak terapeutickou, např. provoz rentgenologického oddělení je zcela digitalizován.

Základní údaje o Oblastní nemocnici Trutnov a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 2334 dne 12. listopadu 2003.

Předmět podnikání
 • hostinská činnost
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • provozování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb.
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • čištění a praní textilu a oděvů
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – obory činnosti:
  • zprostředkování obchodu a služeb
  • ubytovací služby
  • mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Základní kapitál: 12 400 000,– Kč
Zakladatel: Královéhradecký kraj
Založení společnosti: 12. listopadu 2003
Zahájení činnosti: 1. ledna 2004
Akcionář: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s., vlastní 100 % akcií

Adresa

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Maxima Gorkého 77, Kryblice
541 01 Trutnov

Kontaktní informace

Tel.: +420 499 866 111 (spojovatelka)
Fax: +420 499 815 161
E-mail: nemocnice@nemtru.cz
Web: www.nemtru.cz
IČO: 26000237
DIČ: CZ699004900
Účet: 186 345 575/0300, ČSOB a.s.
Fakturace: fakturace@nemtru.cz
Datová schránka: 724ff9k

Složení představenstva

Předseda představenstva

Místopředseda představenstva Člen představenstva

Složení dozorčí rady

Předseda
dozorčí rady
Miroslav Vlasák
Členové
dozorčí rady
MUDr. Jozef Kochan
MUDr. Silvie Šidáková
Roman Béla
MUDr. Jiří Adam
Miroslav Vlasák
Mgr. Roman Hásek

Sekretariát