Rozhovor s Ing. Evou Blažkovou, předsedkyní správní rady Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Rozhovor s Ing. Evou Blažkovou, předsedkyní správní rady Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV, k uskutečněné benefiční akci v Adršpachu „Když i skály naslouchají…“

Broumov, 18. září 2017

Paní inženýrko, v pátek 8. září 2017 se v Adršpašských skalách uskutečnil 4. benefiční večer pořádaný hudebním tělesem Police Symphony Orchestra. Večerní koncert, který přilákal přes 3 tisíce návštěvníků, přinesl do pokladny Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV přes 166 tisíc korun, které budou použity na nákup rehabilitačních přístrojů. Chtěl jsem se Vás zeptat, kdo se hlavní měrou podílel na uspořádání tohoto koncertu a komu patří tedy Váš dík?

Jednoznačně manažerce Police Symphony Orchestra Petře Soukupové. Má skvělé nápady, umí získat pro dobrou věc schopné lidi kolem sebe a mít na svých bedrech a hlavně pod kontrolou celou přípravu koncertu až po jeho závěrečné tóny. Kdo se nepohybuje v tomto prostředí, si neumí představit, co příprava takového koncertu obnáší… Koncert se připravoval řadu měsíců, podílela se na něm spousta nadšených lidí a dobrovolníků nejen z našeho výběžku. Mohla bych na někoho zapomenout, proto nebudu konkrétní, ale ráda bych poděkovala všem, kteří se na koncertu podíleli, ať už před, či za oponou, zvláštní poděkování patří i sponzorům. Koncert se odehrál v nádherném prostředí – na Havraní louce Adršpašských skal, v blízkosti kolejí. Jednu perličku si neodpustím, význam koncertu podtrhl i fakt, že České dráhy vynechaly i vlakové spojení, aby nebyl průběh koncertu narušen. Mile nás překvapil výtěžek – vybralo se více než 166 tis. Kč. Peníze použijeme pro broumovskou nemocnici, na nákup speciálního rehabilitačního přístroje MOTODLAHA, který umožní pacientovi rehabilitovat přímo na lůžku a vrátit se tak brzy do běžného života. Je to poměrně drahý přístroj, v nemocničním prostředí ještě ne zcela běžný, ale jsme rádi, že i díky výtěžku z koncertu bude i v naší nemocnici.

Jedním z hlavních iniciátorů je bezesporu slečna Petra Soukupová, zakladatelka Police Symphony Orchestra z Police nad Metují. Máte od ní nějakou bližší informaci, zda se podobné koncerty budou konat i v příštích letech?

Ano, Petra má už představu o aranžmá a taky o tom, kde se benefiční koncert bude v příštím roce konat. Nemůžu ale nic prozradit, snad jenom to, že by se měl tentokrát uskutečnit na Broumovsku a myslím, že se máme opět na co těšit.

Jak vůbec vznikla spolupráce Nadačního fondu HOSPITAL a Police Symphony Orchestra?

Na tom má zásluhu polická paní starostka Ida Jenková. Je členkou správní rady našeho nadačního fondu a velkou podporovatelkou Police Symphony Orchestra, a byla to ona, která s touto myšlenkou přišla. Pak jsme se společně potkaly s Petrou Soukupovou a spolupráce začala, trvá už čtyři roky a doufám, že bude ještě chvíli pokračovat. Spojení umění a nadšení mladých lidí, charita, pomoc druhým, umocněno krásným kulturním a hudebním zážitkem… vše dohromady dává hluboký smysl.

Akce měla ohlas v celé naší republice, ale i v zahraničí. Předpokládáte, že bude možné vydat DVD se záznamem z této akce, které bude moci nabídnout těm, kteří nemají šanci se na tuto akci podívat na internetu? Zájem již projevili i naši krajané v americké Minnesotě.

Ano, mám informace o tom, že se na přípravě DVD pracuje. Ale chvíli to potrvá, musí se vytvořit, zajistit autorská práva, apod. Dle informací Police Symphony Orchestra budeme v pravý čas informováni.

Paní inženýrko, děkuji Vám za Váš čas, který jste věnovala tomuto rozhovoru. Přejeme vašemu nadačnímu fondu, aby se Vám práce dařila i nadále.

Petr Cirkl

Foto: Jaroslav Winter

Více informací o činnosti Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV se dozvíte na www.nf-hospitalbroumov.cz, přispět může každý, jsme vděčni za jakýkoli finanční příspěvek, č. ú. 78–8888360207/0100, podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni.