ZHKHK Homepage

  • POMÁHÁME ČLOVĚKU

    Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje je zastřešující mateřská akciová společnost založená Královéhradeckým krajem za účelem kontroly a vykonávání akcionářských práv v krajských zdravotnických zařízeních. Holding je 100% akcionářem ve všech krajských nemocnicích.

Tiskové zprávy

Aktuality

Informace jsou pravidelně aktualizované v následujícím odkaze: http://www.nemocnicenachod.cz/…k-postupovat Odběrové místo (zelený stan) se...
Dobrý den přeji, Byli sme hospitalizovany ve vaší nemocnici na dětským oddělení. Tymto vám chci vyjádřit velkou vdeku za starostlivost ve...
Upozorňujeme naše pacienty a spolupracovníky na omezení provozu vybraných oddělení během letošních prázdnin. Omezení jsou uvedena v ...
Chtěla bych touto cestou poděkovat za péči ve vaší nemocnici, kterou na různých odděleních poskytli vaši pracovníci mému manželovi. Manžel...
Zaměstnanci a pacienti v Oblastní nemocnici Jičín a Oblastní nemocnici Trutnov, kteří přišli do kontaktu s Covid-19 pozitivními zdravotníky...
Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod vyhlašuje dle Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR „Rezidenční...
Návštěvy pacientů je možné uskutečnit za následujících podmínek: vyhrazená doba pro návštěvy na oddělení následné péče je denně od 13 do...
S ohledem na vývoj epidemiologické situace jsou ode dne 1. července 2020 upraveny podmínky návštěv pacientů, a to následovně:
Odběry na COVID-19 pro praktické lékaře provádí chirurgická ambulance v nemocnici po předchozím objednání na tel. 499 300 638. V případě...
Vzájemná komunikace, předávání informací a budování vztahů mezi občany, pacienty a spádovou nemocnicí je důležité. To bylo hlavním mottem...

Evropské projekty

Předmětem projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. – II. část“ je modernizace přístrojového vybavení v ...
Předmětem projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. – I. část“ je modernizace přístrojového vybavení v ...
Popis projektu: V rámci projektu Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje dojde k pořízení a implementaci jednotného...
JIP Iktového centra neurologického oddělení náchodské nemocnice rozšířila svoji kapacitu lůžek pro pacienty postižené akutní mozkovou...
Cílem vzdělávacích modulů byl rozvoj dovedností k uspokojování potřeb pacienta a osvojení si správného přístupu k pacientům a jejich...

Jediný akcionář společnosti

Královéhradecký kraj