Naše nemocnice se představily budoucím lékařům

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

„Nejdůležitější akce roku“ – tak vyhodnotili 12. ročník Veletrhu uplatnění v medicíně (VUM) shodně personalisté všech krajských nemocnic. A důraz na příležitost setkat se tváří v tvář se studenty Lékařské fakulty UK z Hradce Králové kladl také management Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Důvod je nasnadě – všechny holdingové nemocnice mladé lékaře do svých řad potřebují a naopak studenti posledních ročníků medicíny se chtějí zorientovat v pracovních možnostech, které se jim nabízí.

Mezi 28 vystavovateli, kteří byli přítomni ve výukovém centru LF v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, tak byli zástupci krajských nemocnic KHK zastoupeni ve skutečně hojném počtu. Na stánku Zdravotnického holdingu KHK byli pro studenty k dispozici jak personalisté, tak i mladí lékaři, kteří mohli zodpovědět mnohé zvídavé otázky svých budoucích kolegů. A speciálně o jejich zkušenosti v prvním zaměstnání byl mezi studenty velký zájem.

Zdravotnický holding měl jako jeden z hlavních vystavovatelů možnost představit své nemocnice také v živé prezentaci v přednáškovém sále. Zástupci všech pěti nemocnic se snažili přítomné studenty upoutat a představit jim nemocnici z hlediska jejich možného budoucího pracoviště. Po loňském online ročníku, jakoby si chtěli studenti i vystavovatelé svou nepřítomnost vynahradit – vysoký zájem byl jak o přednášky, tak o informace podávané na stáncích.

Dobrou zprávou je, že tohoto zájmu dokázali zástupci jednotlivých nemocnic obratně využít. Každá z našich nemocnic má co nabídnout, každá je totiž něčím specifická. Ať jsou to moderní pracoviště, vstřícný a přátelský přístup, rodinná atmosféra či region přitažlivý pro život a volný čas, pro budoucí lékaře je lákavá také možnost být prakticky ihned po svém nástupu platným členem týmu, sbírajícím první zkušenosti v reálné medicíně. Přesně to je také shrnuto v mottu Opravdová medicína od prvního dne, kterým se Zdravotnický holding KHK na podobných akcích prezentuje.

Paralelně s medicínským veletrhem se 6. 4. 2022 v jiných prostorách konal také Veletrh bioanalytiky a farmacie, kterého se mezi vystavovateli zúčastnili i zástupci Královéhradecké lékárny, a.s.