V září proběhla 18. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, tentokrát netradičně v kinosále ve Valdicích

Ve středu 20. září se sešlo zhruba 150 zdravotníků na 18. odborné konferenci, kterou pro ně pořádala Oblastní nemocnice Jičín a.s. Setkání nejen zaměstnanců jičínské nemocnice a okolních poskytovatelů zdravotních služeb, ale i dalších nemocnic spadajících pod Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, se tentokrát konalo netradičně v provizorním kinosále v Kulturním domě ve Valdicích.

Během dne proběhlo 15 odborných prezentací, které byly zaměřeny na různá zdravotnická i nezdravotnická témata. Přednášky zahájil předseda představenstva ON Jičín a.s. Ing. Tomáš Sláma MSc. a přítomné pozdravila také bývalá ředitelka nemocnice Ing. Dana Kracíková. Následně účastníky konference seznámil s prací a budoucím směřováním Zdravotnického holdingu předseda představenstva ZH KHK a.s. Ing. Miroslav Procházka Ph.D.
Zdravotnická odborná témata otevřelo Hemodializační středisko ON Jičín, které představilo problematiku edukace dialyzovaných pacientů a péče o ně. Oddělení ARO zase informovalo o využívání epidurální analgesie a anestezie. Velmi zajímavá byla přednáška primáře ARO, MUDr. Radka Majerčína, který se zamýšlel nad nástrahami provozu operačních sálů z hlediska bezpečnosti pro pacienty i lékaře. Lékař chirurgického odd., MUDr. Daniel Malý, představil praktické využívání tzv. PORT katétrů. Logopedky z logopedických ambulancí v Jičíně a Hořicích osvětlily problémy pacientů s afázií. Další oblastí bylo polohování pacientů, které blíže prakticky popsala fyzioterapeutka Mgr. Iva Smejkalová z odd. rehabilitace v Novém Bydžově. Odběrové pracoviště spolu s Centrem klinických laboratoří prezentovalo zapůjčený systém Vein Wiewer, který umožňuje zobrazení pacientova krevního řečiště a usnadňuje tak odběr krve.

Z neodborných témat byly připraveny dvě přednášky – ukrajinská lékařka Karina Antokhina účastníkům přiblížila, jak vypadá současná zdravotní péče na Ukrajině a dobrovolnice DORRA Ivana Hindráková zase popsala svou cestu a zdravotnictví v Indonésii. Byly připraveny i dvě prezentace hostů – pražské Koordinační středisko transplantací představilo národní Transplantační a dárcovský program a zástupkyně firmy Systagenix se zabývala tématem fázového hojení ran. Poslední prezentace byla na téma legislativní novinky pro nelékařské zdravotnické pracovníky, o kterých informovala hlavní sestra ON Jičín a také organizátorka celé konference, Mgr. Monika Köstingerová. „Září nám přineslo novinek a změn opravdu hodně. Kvůli jedné z nich, která se týká povinného vzdělávání sester, jsme se trochu obávali, že účast na naší konferenci nebude tak hojná, jako v minulých letech. Naši zdravotníci ale ukázali, že se chtějí vzdělávat a mají zájem o další nové poznatky. Zaplnili totiž přednáškový sál bez ohledu na to, kolik mají pracovních povinností a zda za účast získají nějaké kredity, či nikoliv. Chtěla bych jim za to moc poděkovat, stejně tak jako všem přednášejícím i hostům, kteří nás poctili svou účastí. Je to pro nás signál do budoucna, kdy bychom chtěli v tradici konferencí pokračovat,“ uzavírá výsledky letošní konference Monika Köstingerová.