V Trutnově jsme lákali nové studenty na střední zdravotnické školy

V pátek a v sobotu 13. a 14. října se Oblastní nemocnice Trutnov zúčastnila Prezentace středních škol a zaměstnavatelů. Akce se konala v trutnovském UFFU a Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje se zde prezentoval společně s dvěma krajskými zdravotnickými školami – SZŠ a VOŠ Trutnov a SZŠ a VOŠ Hradec Králové.

Cílem je nalákat žáky na studium zdravotnických oborů a ukázat jim, jaké jistoty a stabilitu oblast zdravotnictví v jejich profesním životě poskytuje. Akce probíhají ve všech větších městech Královéhradeckého kraje a pořádá je Krajská hospodářská komora.

Další akcí, které se ZH KHK a. s. chce účastnit, je akce s názvem Živá knihovna povolání. „Zde se budeme snažit v rámci interaktivní prezentace budoucího povolání nalákat studenty ke studiu na středních zdravotnických školách v regionu a do budoucna tak získat potenciální nové zaměstnance. Děti zde uvidí naživo např. „situace“ nemocničního prostředí, ale budou si moci vyzkoušet také odběr krve na figuríně či kardiopulmonální resuscitaci. První akce se koná 13. listopadu v Trutnově, kde využijeme spolupráce se SZŠ a VOŠ Trutnov. Druhá akce proběhne v Hradci Králové, kde je domluvena spolupráce se SZŠ a VOŠ Hradec Králové,“ říká hlavní personalistka Mgr. et Mgr. Zuzana Bílková DiS.