Protilátky proti tetanu – nové vyšetření na OLMI

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie Oblastní nemocnice Trutnov a.s. nově zavádí vyšetření hladiny protilátek proti tetanu. Součástí vyšetření je i stanovení doby, do kdy je nutné provést přeočkování nebo nová kontrola hladiny protilátek.

Pro žádost tohoto vyšetření použijte žádanku pro sérologická vyšetření. V pravém sloupci označeném Jiné vyšetření (sérologie) napište „protilátky proti tetanu“ nebo stačí pouze „tetanus“. Odběr krve proveďte standardně do sterilních červených zkumavek VACUTAINER bez aditiv. Výsledek vyšetření je k dispozici za 2 pracovní dny.

Dále připomínáme, že zjišťujeme účinnost očkování proti příušnicím, zarděnkám, klíšťové encefalitidě a žloutence typu A a B stanovením protilátek v krvi. Naše oddělení nabízí rychlé diagnostické testy (tzn., že vyšetření je hotové za 1,5 – 2 hodiny po dodání do laboratoře) pro:

  • zjišťování chřipky – typ A (včetně podtypu H1N1) a typ B
  • PCR vyšetření sexuálně přenosných nemocí (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, onemocnění způsobené Trichomonas vaginalis)
  • PCR vyšetření lidských papilomavirů (HPV)
  • PCR rychlé vyšetření Streptococcus agalactiae (= GBS) u těhotných těsně před porodem, pokud není známo předchozí kultivační vyšetření

Pro vyšetření chřipky je nutno použít speciální odběrovou soupravu, kterou zdarma poskytuje naše oddělení (možno objednat telefonicky na č. 499 866 420). Pro PCR vyšetření použijte výtěrovky bez transportní půdy (se zeleným uzávěrem nebo s červeným uzávěrem na cervix). Též dodává naše laboratoř. Bližší informace podáme na telefonním čísle 499 866 403 nebo 410, případně je naleznete na webových stránkách nemocnice – laboratorní příručka mikrobiologie.

Těšíme se na další spolupráci,

prim. MUDr. Eva Vítová, OLMI ON Trutnov a.s.