Ing. Jana Hotmarová

Odborný referent úseku personálního řízení a mezd

Personál a mzdy
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Emailové adresy: 
hotmarova.jana@nemocnicenachod.cz
Telefonní čísla: 
Pevná linka+420 491 601 394
GSM+420 702 017 645