Benefity 2018

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Přehled zaměstnaneckých benefitů na rok 2018

Výplatní termín 15. kalendářní den
Délka dovolené minimálně 5 týdnů
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění až 7 200 Kč/rok
Odměna při odchodu do starobního důchodu 15 000 Kč
Náhrada nákladů soudních řízení v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele
Příspěvek pro zaměstnance nastupujícího dříve po mateřské nebo rodičovské dovolené až 3 000 Kč měsíčně
Možnost výplaty odměny stávajícímu zaměstnanci za získání nového zaměstnance – zdravotníka až 6 000 Kč
Závazek zachování průměrného výdělku minimálně na úrovni roku 2017  
Benefitní karty až 2 000 Kč ročně
Pracovní poměr na dobu neurčitou u zdravotnických profesí  

Podrobněji k benefitním kartám

Kartu obdrží zaměstnanci, kteří splní podmínky dané Kolektivní smlouvou a Mzdovým předpisem (pracovní poměr sjednaný minimálně v rozsahu 0,5 úvazku a současně v předchozím čtvrtletí absence na pracovišti z definovaných důvodů maximálně 14 kalendářních dnů).

Kartu Ticket Benefits lze uplatnit v zařízeních označených logem Ticket Benefits® Card a poskytujících služby v oblasti sportu, kultury, rekreace (tuzemské i zahraniční – včetně cestovních kanceláří), zdravotní péče (včetně lékáren a prodejen zdravotnických potřeb) a vzdělávání.

Platnost karty je tři roky a finanční prostředky lze na kartě spořit nebo utratit po dobu 24 měsíců od data dobití. Pro zaměstnance i zaměstnavatele je užitečná možnost opakovaného dobíjení karty. Prakticky to znamená, že na kartu budou nemocnice posílat zaměstnancům peníze vždy po čtvrtletí dle výše uvedených pravidel.

Peníze na kartě lze vyměnit za papírové poukázky Ticket Multi, pokud zaměstnanec benefitní kartu z nějakých důvodů nechce používat nebo pokud v oblíbené provozovně zaměstnance benefitní kartu Ticket Benefits Card zatím neakceptují. Poukázky jsou nabízeny v nominálních hodnotách 50, 100 a 200 Kč a jejich objednání lze provést na stránkách www.ticket-benefits-card.cz. Výroba poukázek je zpoplatněna částkou 30 Kč včetně poštovného. O skutečnosti, že v zaměstnancem vybrané provozovně zatím benefitní platební kartu neakceptují, lze zároveň informovat zákaznické centrum Edenred (kontakty viz níže). Společnost Edenred bude tuto provozovnu kontaktovat a nabídne jí spolupráci.

Z původního ujednání v Kolektivních smlouvách vyplývalo poskytnutí zaměstnaneckého benefitu v podobě poukázek pro nákup zboží v provozovnách Královéhradecké lékárny – benefitní kartou však lze v KHL zaplatit také. Výhodou je, že není nezbytné utratit celou částku najednou jako u papírové poukázky, ale lze ji čerpat postupně podle reálné potřeby zaměstnance. Královéhradecké lékárna navíc garantuje, že i v případě placení touto benefitní kartou poskytne zaměstnancům nemocnic 10% slevu.

Další provozovny je možné vyhledat na stránkách http://www.ticket-benefits-card.cz/sit-partneru, anebo si lze stáhnout mobilní aplikaci na chytrý telefon. Držitel karty se může rovněž obrátit o radu na zákaznické centrum (tel. +420 234 662 340) nebo napsat na email klient-cz@edenred.com.