Ombudsman

Ombudsman Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.

Bezplatná služba veřejného ochránce práv pacientů je k dispozici klientům všech pracovišť našich zdravotnických zařízení – Oblastní nemocnice Náchod, Oblastní nemocnice Jičín, Oblastní nemocnice Trutnov i Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem.

Ombudsman řeší podněty pacientů či jejich blízkých, provádí vlastní nestranná šetření a jeho úkolem je napomáhat zlepšení komunikace a vztahů mezi pacienty a poskytovatelem zdravotní péče v rámci zdravotnického holdingu.

Klienti krajských zdravotnických zařízení mohou u ombudsmana získat informace o svých právech zakotvených v platné české legislativě a v Etickém kodexu „Práva pacientů“.

Jak se na ombudsmana obrátit?

písemně na adresu:
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
Jana Maláta 493
504 01 Nový Bydžov

Je třeba uvést popis události (datum, čas, pracoviště, příp. označení osob), označení pacienta, kterého se podání týká, doručovací adresu, případně telefonní číslo, a dále vlastnoruční podpis pisatele. Z podání musí být patrné, kdo jej podává, případně za koho (s vyjádřeným souhlasem této osoby) a které věci se týká. V případě, že při řešení podnětu bude nutné nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta, musí být přílohou i písemný souhlas pacienta s přístupem ombudsmana do pacientovy zdravotnické dokumentace opatřený vlastnoručním podpisem pacienta či jeho zákonného zástupce (viz připojený soubor ke stažení).

e-mailem na adresu: ombudsman@zhkhk.cz

Je třeba uvést popis události, jméno, příjmení, bydliště v ČR; e-mailem je rovněž možné dohodnout osobní návštěvu.