Oblastní nemocnice Náchod nadále školí budoucí lékaře

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy pokračují v dlouhodobé spolupráci. I v tomto akademickém roce přivítáme studenty posledních ročníků na jednotlivých odděleních v nemocnici Náchod a nemocnici Rychnov nad Kněžnou.

Děkujeme všem lékařům a nelékařskému personálu za profesionální přístup, přátelskou atmosféru a ochotu zapojovat budoucí lékaře do chodu nemocnice.

Ing. Jana Hotmarová
Odborný referent úseku personálního řízení a mezd