Nácvik evakuace pacientů v nemocnici Broumov

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

I přes nepřízeň počasí, které panovalo po celé republice v neděli 29. 10. 2017, proběhl za účasti náměstka léčebné péče ONN MUDr. Miroslava Švábla, náměstkyně pro ošetřovatelství Mgr. Markéty Vyhnanovské, technického náměstka Miroslava Havrana a druhé směny hasičů místního HZS Broumov plánovaný nácvik evakuace pacientů hospitalizovaných na oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) broumovské nemocnice.

Cílem nácviku evakuace bylo seznámit hasiče s prostředím nemocnice, možnostmi a koncepcí zásahu v jedněch z nejnáročnějších oddělení, jakými NIP a DIOP jsou. Pacienti těchto oddělení jsou zcela závislí na přístrojové podpoře vitálních funkcí. Manipulace s takovými pacienty a jejich přístroji je náročná sama o sobě, o to více pak ve vypjaté krizové situaci.

Mezi parametry, které bylo nutné prověřit, byly např. evakuační trasy, které jsou nastaveny v dokumentaci zdolávání požáru, dislokace hlavních uzávěrů plynu, vody, el. rozvaděčů a medicinálních plynů. Do nácviku byl zapojen i přítomný zdravotnický personál, který je nedílným článkem při koordinaci a úspěšném zvládnutí každé takovéto mimořádné situace.

Všichni přítomní souhlasili s návrhem další přípravy cvičení v roce 2018 za účasti všech složek integrovaného záchranného systému (IZS) a shodli se, že zkušenosti z těchto cvičení budou pozitivním přínosem pro obě strany. Zároveň je bude možné využít i při periodických školeních zaměstnanců nemocnice.