Náchodská nemocnice projde hloubkovou kontrolou, následovat budou kroky pro její ekonomické ozdravení

Oblastní nemocnice Náchod a.s. vykázala v pololetí neuspokojivé hospodářské výsledky, což bylo jedním z hlavních důvodů výměny předsedy představenstva nemocnice. Nové vedení nemocnice při analýze aktuálního stavu ekonomiky organizace narazilo na několik nesrovnalostí, které vyvolaly následné kroky. Nemocnice již prochází interním i externím auditem a zároveň se připravují ekonomická opatření, která budou hospodaření v příštích měsících znovu stabilizovat.

Nepříznivé hospodářské výsledky největší oblastní nemocnice v Královéhradeckém kraji byly důvodem výměny na postu předsedy představenstva, Ing. Zbyňka Chotěborského. Toho odvolal Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje na základě souhlasu Dozorčí rady ZH KHK a. s. letos v červenci. Oživit ekonomickou situaci má nová top manažerka Ing. Ivana Urešová, MBA. Ta byla 1. 8. 2017 zvolena do funkce předsedkyně představenstva a převzala zodpovědnost za vedení a fungování nemocnice. „Dlouholeté profesní a manažerské zkušenosti paní Ivany Urešové chceme využít především pro ekonomické ozdravení nemocnice. Vzhledem k připravované zásadní přestavbě a modernizaci velké části areálu bude nutné, aby byla nemocnice silná a ekonomicky stabilní,“ odůvodnil výběr nového vedení ON Náchod a. s. náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar. Vedení nemocnice tak již během září realizuje interní i externí audity a připravuje návrh souboru opatření, která povedou ke zlepšení současné situace.

Ivana Urešová své první kroky nasměrovala k důkladné analýze ekonomiky. „V pololetí vykazovala nemocnice Náchod závazky po splatnosti ve výši zhruba 78 milionů Kč a ztrátu ve výši téměř 42 milionů Kč. Prověřujeme tedy všechny dosavadní procesy, které k tomuto stavu přispěly. Od fakturací za objednané služby, nákupy materiálu, provozní náklady, až třeba po odměňování zaměstnanců,“ osvětlila svůj postup Ivana Urešová.

Právě v oblasti fakturací se hned na začátku objevily některé nesrovnalosti, a to u vystavených faktur firmy NovaMedica týkajících se služeb pro činnost etické komise. „Kontrolní mechanismy zde v první fázi zafungovaly dobře. Faktury se totiž za poslední období znásobily, a proto bylo pozastaveno jejich proplácení a zahájeno detailní prověřování dodaných služeb. Jedním z výsledků interního šetření bylo také trestní oznámení, které podalo představenstvo ON Náchod a. s. na neznámého pachatele. Policie ČR se tedy bude nyní tímto podnětem dále zabývat,“ vysvětluje předseda představenstva ZH KHK a. s. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. Zároveň byla dle jeho slov zkontrolována i činnost dalších etických komisí v nemocnicích ZH KHK a.s., aby se náklady za prováděné služby porovnaly. Jinde ale žádné podobné nesrovnalosti nebyly zjištěny.

V tuto chvíli je před projednáním a schválením soubor závazných opatření, která povedou ke stabilizaci hospodaření. Počítá se s provedením dalších auditů, které prověří podrobněji všechny procesy v nemocnici. Případné změny nebudou mít vliv na rozsah poskytované zdravotní péče a služby pro pacienty nemocnice.

Ing. Magdaléna Doležalová
PR manažerka ZH KHK a.s.
telefon: +420 607 023 982
email: dolezalova@zhkhk.cz