Mezi studenty hledáme potenciální nové zaměstnance

Nalákat žáky na studium zdravotnických oborů, ukázat jim, jaké jistoty a stabilitu oblast zdravotnictví v jejich profesním životě poskytuje. To je cílem účasti na prezentačních akcích, kde se Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a všechny jeho nemocnice během podzimu odprezentují mladé generaci jako perspektivní zaměstnavatelé v kraji. Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a zdravotnickými školami se účastní jednotlivé nemocnice ve svých městech Prezentace středních škol a zaměstnavatelů. První veletrh se konal 22. a 23. září v Náchodě a byl určen žákům posledních ročníků základních škol. Následovat bude Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Jičín a Hradec Králové.

Dále se budou nemocnice ZH KHK a. s. účastnit akce s názvem Živá knihovna povolání. „Zde se budeme snažit v rámci prezentace budoucího povolání ve zdravotnictví nalákat nové studenty ke studiu na středních zdravotnických školách v regionu. Chceme zajímavou formou zapůsobit na žáky základních škol a získat tak do budoucna potenciální nové zaměstnance. Poprvé se žákům představíme v Trutnově, kde využijeme spolupráce se SZŠ a VOŠ Trutnov a druhá akce bude v Hradci Králové, kde je domluvena spolupráce se SZŠ a VOŠ Hradec Králové,“ říká hlavní personalistka Mgr. et Mgr. Zuzana Bílková DiS.

Další veletrhy:

6. – 7. 10. 2017 Rychnov nad Kněžnou
13. – 14. 10. 2017 Trutnov
20. – 21. 10. 2017 Jičín
3. – 4. 11. 2017 Hradec Králové