Královéhradecká lékárna, a. s. podpořila ocenění práce zdravotních sester BATIST Nej sestřičku

Město Náchod hostilo 9. ročník soutěže BATIST Nej sestřička. Z 541 účastníků bylo v předkolech vybráno dvanáct finalistek, které se utkaly na slavnostním programu v pátek 6. 10. 2017 v obřadní síni města Náchod. Jedním z hlavních partnerů akce byla také Královéhradecká lékárna, a. s.

Starosta Jan Birke zastoupený radním Janem Čtvrtečkou všechny přivítal a předal slovo dalším osobnostem. Soňa Marková, místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví Parlamentu České republiky, označila soutěž BATIST Nej sestřička za srdeční záležitost, kdy nejde tolik o soutěž, ale o ocenění práce zdravotních sestřiček jako celku. Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro zdravotnictví uvítal finalistky a přítomné hosty jménem Rady Královéhradeckého kraje. Význam ocenění těžkého povolání zdravotních sester zdůraznila viceprezidentka České asociace sester Anna Skalická, při této příležitosti vyzdvihla spolupráci s Davidem Novotným hlavním organizátorem soutěže, která trvá již celých devět let. Za generálního sponzora soutěže firmu BATIST pozdravil finalistky ředitel společnosti Tomáš Mertlík. Královéhradeckou lékárnu, a. s. v průběhu soutěže reprezentovali Josef Veselý a ředitel společnosti Jaroslav Nádvorník.

Sobotní galavečer hostily reprezentativní prostory Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě. Sestřičky si získaly velké sympatie už v průběhu zahřívacího rozhovoru se známou osobností, kdy odpovídaly na připravenou otázku. Svůj šarm plně rozvinuly při módní přehlídce v pracovních oděvech. Třetím úkolem večera byla ukázka použití zdravotnického materiálu. Partnery jim při tom byli finalisté soutěže Muž roku. Umístit, byť v krátkém vyměřeném čase, šest náplastí, roušek a návleků byla pro soutěžící hračka. Porota stála před velmi těžkým úkolem vybrat tu nejlepší. Úkolu se zhostila se ctí.

Slavnostní vyhlášení odstartovalo vyhlášením Nejsestřičky SYMPATIE 2017. Nejvíce hlasů od široké veřejnosti získala Marie Kahudová z ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Prachatice. Nejvíce hlasů od členů poroty získala a absolutní vítězkou se stala Martina Pěnkavová staniční sestra oddělení dětské chirurgie a traumatologie Nemocnice Na Bulovce.

Celým večerem se jako zlatá nit vedlo vědomí, že skutečnými vítězkami jsou všechny sestřičky, které pro své nemocnice, znamenají životodárnou tekutinu, která rozvádí kyslík a živiny, a udržuje zdravotnická zařízení při životě. Po období opakovaného pouštění žilou se nemocnicím sestřiček nedostává a hrozí oběhový šok. Nezbývá než doufat, že si společnost uvědomí jejich význam, vyšle signál svým voleným zastupitelům, kteří mají svěřenu moc, a kteří nesou odpovědnost, a transfúze bude podána včas.

PharmDr. Jiří Gregor, Ph.D.